SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

JEHO ČÍSLO JE

666

 

Kedy sa zjaví znamenie šelmy ?

 

Detlef Grebe

 

 

1996

 

2002

 

2007

 

www.vesmirni-lide.cz

www.andele-svetla.cz


(*)

OBSAH

(0).... Predslov....................................................................................................... 3

(1).... SVET NA KONCI POSLEDNÝCH DNÍ................................................... 4

(1-1)....... Koniec je blízko !

(1-2)....... Posledné dni a Biblia

(1-3)....... Posledné dni a Antikrist

(1-4)....... Posledné dni a technika

(1-5)....... Totálne prepojenie vo svete

(1-6)....... Čo nás čaká ?

(2).... NA CESTE K ÚPLNEJ KONTROLE.................................................... 10

(2-1)....... Bezhotovostný platobný styk

(2-2)....... Už sa nás nikto nebude pýtať !.

(2-3)....... Budeme úplne kontrolovateľní

(2-4)....... Kedy nastúpi totálna kontrola ?

(2-5)....... Moderné identifikačné systémy

(3).... HLBŠÍ VÝZNAM ZNAMENIA ŠELMY................................................... 19

(3-1)....... Čo je to znamenie šelmy ?

(3-2)....... Znamenie šelmy - démonická pečať.

(4).... ČÍSLO 666 V KRÁĽOVSTVE ANTIKRISTA........................................ 22

(4-1)....... Číslo 666 - “číslo človeka"

(4-2)....... Číslo 666 - “identifikačný kód Antikrista"

(4-3)....... Číslo 666 - znamenie šelmy

(5).... ZNAMENIE ŠELMY A MODERNÁ TECHNIKA................................... 26

(5-1)....... Znamenie šelmy a technika posledných dní

(5-2)....... Čo má spoločné znamenie šelmy s technikou ?

(5-3)....... Ako sa asi uskutoční značenie ľudí za vlády Antikrista

(5-4)....... Rastrovacie zariadenie na hlavu a ruku je hotové. Stalo sa živou realitou !

(6).... VŠETKO SA UDEJE TAK, AKO TO BOLO PREDPOVEDANÉ !... 31

(6-1)....... Môžeme byť znamením šelmy konfrontovaní už dnes ?

(6-2)....... Čo je našou úlohou v nasledujúcej okolnosti ?

(6-3)....... Čo je podstata ?

(7).... KEDY PRÍDE ZNAMENIE ŠELMY ?..................................................... 34

(8).... Doslov........................................................................................................ 35

TYTO INFORMACE JSOU VHODNÉ

PRO VOLNÉ ŠÍŘENÍ SVĚTLA

www.andele-svetla.cz

 

Pôvodný názov: Und seine Zahl ist 666

 

ZADNÁ STRANA OBÁLKY

”Blahoslavený, kto číta, aj tí, ktorí počúvajú slová proroctva
a zachovávajú, čo je v ňom napísané. Lebo určený čas
je blízko !"

Zjav. Jána 1,3

Kniha Zjavenia Jána je jedinou prorockou knihou Novej zmluvy. Táto kniha nie je vždy ľahko zrozumiteľná. V dejinách ľudstva spejeme míľovými krokmi dopredu. Zdá sa, že zároveň spoznáme čoraz viac splnených proroctiev. Tým, ktorí s modlitbou a úprimnou túžbou čítajú a skúmajú Sväté Písmo, Boh dáva z milosti poznať a rozumieť podľa zasľúbenia Pána Ježiša Krista (viď Ev. podľa Jána 16,13): ”Ale keď príde on, Duch pravdy uvedie vás do celej pravdy." Kniha hovorí, o znamení šelmy. Táto téma Biblie sa v uplynulých storočiach často stala zdrojom nebiblických výkladov a dohadov.

Ako dôsledok nebývalého technického pokroku sme dnes očitými svedkami naplnenia proroctva o znamení ”šelmy".

(0)

Predslov

Nasledujúcich šesť kapitol publikácie o čísle 666 už vyšlo v našom časopise ”Evangeliums-Mission" (misia evanjelia, pozn. prekl.). Keďže u čitateľov vyvolali veľkú odozvu, prosili sme o uverejnenie týchto cenných úvah v podobe knihy, čo sa aj podarilo. Hlavnou pohnútkou pre analyzovanie témy o čísle 666 a znamení šelmy je častá otázka, kedy sa vlastne podľa Písma znamenie šelmy objaví. Samozrejme, že sa v tejto knihe nemôžeme dotknúť všetkých podrobností, ktoré by sa k téme dali uviesť. Predkladaný materiál však poskytne úprimnému čitateľovi Biblie objavný pohľad do diania posledných dní a objasní mu, že dnešná technika už má obrovské možnosti na ovládnutie celého ľudstva.

Táto knižočka zároveň vyvažuje rozličné nebezpečné špekulácie o čísle 666, ktoré v cirkvi Ježiša Krista stále viac kolujú a mnohých znepokojujú a zneisťujú. Jednostranné a zápalisté výklady na tému posledných dní posúvajú nemálo veriacich nesprávnym smerom. A tak dnes mnohí žijú podľa motta: Pán len tak skoro nepríde ! Iní zasa zvestovanie obdobia posledných dní nerozumne preháňajú. Táto kniha by mala poslúžiť z pohľadu Biblie na odstránenie napätia medzi spomenutými dvoma pohľadmi na číslo šelmy 666. Súčasne by sme chceli poukázať na to, že technika na konci 20. storočia už dosiahla taký vysoký stupeň vývoja, že znamenie šelmy zo Zjavenia 13 by sa minimálne z vonkajšieho pohľadu, mohlo stať skutočnosťou.

Náš spolupracovník Detlef Grebe, ktorý sa tejto témy ujal, má dostatočné poznanie o tom, čo Sväté Písmo o čísle 666 ponúka. Pripravuje podrobný materiál o Antikristovi a jeho kráľovstve, ktorý neskôr tiež vyjde v podobe knihy. Toto dielo, ktorú dnes dávame do tlače sprevádzajú naše modlitby o požehnanie a prosíme za to, aby bolo veriacim v Pána Ježiša posilnením a pomocou v dnešných časoch odpadnutia.

Bad Salzuflen, 7. február 1996

Joachim Langhammer Evangeliums-Mission

 

(1)

1. KAPITOLA

SVET NA KONCI POSLEDNÝCH DNÍ

(1-1)

KONIEC JE BLÍZKO !

”Nálada  posledných  dní  naberá  vysoké  obrátky". Takéto a podobné palcové titulky už pozná každý, kto pravidelne sleduje dianie vo svete prostredníctvom novín, rozhlasu a médií. Mnohí dnes pozorujú, že so svetom niečo nie je v poriadku. Z rôznych končín sveta prichádzajú desivé správy. Prírodné katastrofy, ktorých v poslednom období pribúda a ktoré pripravujú o život státisíce ľudí; politické a hospodárske krízy, ktorých je dnes sotva ktorá krajina ušetrená; vojny, ktoré buď nekončia alebo znenazdania vypuknú (medzičasom aj pred našim vlastným prahom), a v ktorých sa barbarsky masovo vraždí. Ničenie životného prostredia, ktoré už zasiahlo všetky kontinenty a bez účinných protiopatrení zjavne nezadržateľne napreduje; globálne zmeny svetovej klímy, ktorej ničivým následkom sme bezmocne vydaní napospas (búrky, záplavy, horúčavy a studené vlny); choroby a epidémie, ktoré ľudstvo ešte donedávna nepoznalo, a ktoré sa po celej zemeguli  rozširujú rýchlosťou vyrážajúcou dych bez toho, že by ľudia proti nim dokázali účinne bojovať. Náhle katastrofy a havárie s vysoko jedovatými a rádioaktívnymi substanciami, ktoré neustále ohrozujú životy mnohých ľudí atď. Prílev Jóbových zvestí" nemá konca, zvlášť v poslednej dobe. ”Užite si ešte posledné pekné dni na tejto zemi - zakrátko to bude hrozné !", bolo napísané na titulnej strane istého nemeckého časopisu v súvislosti s katastrofálnym stavom vo svete.

Spleť vývojových smerov, ohrozujúcich existenciu ľudstva sa v poslednej dobe stala natoľko neprehľadnou, že sa sotva nájdu ľudia, ktorí by to popierali. Narastajúci totálny chaos nie je nejakým maľovaním čiernymi farbami, ale hrozivou, stiesňujúcou realitou ! Preto je pochopiteľné, že za takýchto okolností rastie strach a pribúdajú depresie. Kde sa vážnosť situácie nepodarilo úplne potlačiť, tam vládne neistota a bezradnosť: Ako to pôjde ďalej ? Čo sa na nás zosype dnes, zajtra, na budúci týždeň ? Udržíme to všetko vôbec pod kontrolou ?

Ale toto všetko je len jedna strana mince. Tak isto katastrofálny je aj vývoj v rámci národov - zvlášť v krajinách takzvanej ”kresťanskej západnej Európy". V súčasnosti zaznamenáva taký úpadok, aký svet doteraz ešte nikdy(!) nevidel. Zdá sa, že to, čo stáročia pretrvávalo, sa v priebehu pár rokov vyparilo do vzduchu ! Kde doteraz vládla mravnosť a morálka, padajú dnes (aj posledné) zábrany. Neprejde ani deň bez toho, že by sa nediala nejaká nehanebnosť. Už aj deti a mládež sú prostredníctvom rôznych mládežníckych časopisov otvorene nabádané k smilstvu. Televízia, kino a video zaplavujú miliónové publikum ohavnosťami najhrubšieho zrna. Ktosi nedávno trefne poznamenal: ”Stoky temnoty chrlia na nás svoju smradľavú brečku". Kriminalita a násilie stúpajú. Na mnohých miestach sa ľudia už neodvažujú večer vychádzať na ulicu. Zvlášť mladšia generácia sa vyznačuje agresívnym a neúctivým správaním najmä voči rodičom, učiteľom a nadriadeným. Autorita je v ich očiach bezvýznamná a smiešna záležitosť. Dnes chce človek žiť ”slobodne". Ibaže príliš často to vyúsťuje do bezuzdnosti. Žiadaná je zábava a predajné je všetko, čo ľuďom robí ”dobre". Poriadok a záväzné pravidlá sú stále väčšou záťažou, ktoré príliš obmedzujú túžbu človeka po sebarealizácii. Biblické prikázania a princípy, ktoré sa už dlhé tisícročia osvedčili a dokonca sú základom nášho zákonodarstva, už nie sú “primerané dobe". Ľudia chcú, aby ich nikto neobmedzoval v ich živote bez Boha a Krista. ”Kráľovia zeme sa postavujú, a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému a hovoria: Roztrhajme ich zväzky a zahoďme od seba ich povrazy (Ž 2, 2-3). Takto popisuje Biblia rebéliu ľudí v posledných dňoch.

Narušovanie poriadku napreduje stále rýchlejšie. Každý si myslí, že môže ”spravodlivosť" brať do vlastných rúk a robiť čo chce, kedy chce a ako chce. To sa však odzrkadľuje aj v zákonodarstve: Konanie, ktoré bolo ešte pred nedávnom trestané, sa náhle stáva dovoleným. Napríklad vražda nenarodeného dieťaťa alebo ”legalizácia" drog, či povolenie pornografie. Tak by sa dalo pokračovať do nekonečna. Keď sa ale zákony už raz ”liberalizovali" a boli prispôsobené želaniam občanov, potom vôbec nemožno pomýšľať na nejaký obrat k lepšiemu ! Cesta k bezzákonnosti je predprogramovaná. S krajinami a národmi to ide poriadne dolu z kopca !

Paralelne s rozpadom všetkých hodnôt a poriadku pozorujeme jav, ktorý je ešte horší. Je to narastajúce vstupovanie démonických javov do mnohých oblastí nášho každodenného života. Zaplavovanie našich trhov filmami, časopismi a knihami s okultným respektíve ezoterickým obsahom je tak nápadné, že sa človek môže len čudovať nad tým, s akou samozrejmosťou a ľahkosťou ľudia tento otriasajúci vývojový trend všeobecne prijímajú. To, s čím v tejto oblasti prichádzajú do kontaktu už najmenšie deti, nemožno označiť ináč ako démonické. Obchodné domy a obchody s hračkami sú plné ohavných figúriek a odporných hračiek, najmä hier, ktoré ani zďaleka nie sú vhodné na to, aby našu najmladšiu generáciu zmysluplným spôsobom pripravovali na život. Namiesto toho sa už tým najmenším deťom hravým spôsobom vštepuje náklonnosť k neobyčajnému, mystickému, nadprirodzenému a diabolskému. To má za následok, že prirodzené zábrany voči zlému padajú, a tým nebadane sa podporuje vstupovanie dieťaťa do sveta zla. Pozitívny ohlas detí a mládeže na okultné praktiky nie je náhodný a rozmery, aké tento vývoj doteraz nabral, sú skutočne alarmujúce ! Čo by sme asi tak mohli očakávať od generácie, pre ktorú sa mágia a okultizmus stali súčasťou bežného života, a pre ktorú kontakt so zlým nadprirodzeným svetom (už) nie je ničím neobyčajným ?

Tu by sme azda skončili. - Tieto temné vyhliadky sú príliš hrozné a aj rýchlosť celého dnešného diania vzbudzuje strach. Sotva sa možno ubrániť dojmu, že zodpovedným sa veci už dávno vymkli z rúk. Ak vôbec reagujú, tak s námahou a dodatočne. Zdá sa, že mnohé sa stalo už tak samozrejmé, že nie je nádej na návrat či nápravu. Vkráda sa do nás pocit, že stojíme na okraji priepasti. Úzkosť sa stupňuje a s ňou aj obávaná otázka: Čo sa vlastne stane s týmto svetom ? Je koniec naozaj tak blízko ?

(1-2)

POSLEDNÉ DNI A BIBLIA

Kto pozná Bibliu, ten vie, že sa v nej hovorí mnoho o “neskorších dňoch" (1Tm 4, 1), o “posledných dňoch" (2Tm 3, 1), o “konci tých dní" (Dan 12, 13) alebo aj priamo o “skonaní sveta" (Mt 24, 3). Biblia teda veľmi dobre pozná ”posledné dni", časy konca, ktoré prídu na svet, a ktoré sa budú vyznačovať zvláštnymi udalosťami. Vo svojej predpovedi o posledných dňoch menuje Pán Ježiš Kristus okrem iného niekoľko vonkajších znakov: je tam reč ”o vojnách" (Mt 24, 6), o nezhodách medzi národmi, takže ”povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu" (Mt 24, 7). Mnohým ľuďom bude chýbať k životu to najnevyhnutnejšie, lebo ”bude bývať hlad" (Mt 24, 7). ”A miestami budú zemetrasenia",  ktoré tiež patria  k neklamným  znakom posledných dní (Mt 24, 7). A k tomu ”povstanú mnohí falošní proroci a zvedú mnohých" (Mt 24, 11). Príkladom je aj masové šírenie siekt s rozmanitými učeniami o spasení. Najmä ”sekty konca sveta" a ich démonickí zvodcovia priťahujú do svojich osídiel stále viac hľadajúcich ľudí. Toto sú však len niektoré, v Biblii spomenuté, vonkajšie znaky. O stave, v ktorom sa budú nachádzať ľudia žijúci ”v posledných dňoch", písal apoštol Pavol už skoro pred 2000 rokmi Timotejovi:

”Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nezmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli." (2Tm 3. 2-5).

Nie je ťažké, nájsť obraz súčasnosti v citovanom texte. Biblia však o budúcich udalostiach podáva omnoho presnejší obraz. Prorokuje napríklad príchod obdobia hrozných útrap ”veľkého súženia", “akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude" (Mt 24, 21). Tento časový úsek v dejinách sveta a v dejinách spásy bude taký hrôzostrašný, že “keby neboli skrátené (Bohom) tie dni, nebolo by zachránené niktoré telo" (Mt 24, 22). V centre času súženia bude stáť istý vládca, despota či diktátor, akého zem ešte nikdy(!) nenosila, ani za čias Néra, Stalina či Hitlera. Nebude to “normálny" človek, ale nadčlovek, beštia. Biblia ho označuje ako ”človeka hriechu" a “syna zatratenia" (2Tes 2, 3), ”bezzákonného bezbožníka" (2Tes 2, 8). ”ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Boh" (2Tes 2, 4). Bude to niekto, kto príde ”vo svojom vlastnom mene" (Jn 5, 43). Biblia ho v Zjavení Jána označuje ako ”šelmu". Poukazuje tým na jeho charakter. (Zj 11, 7; 13, 1; 14, 11; 17, 8). Pre veriacich je známejšie pomenovanie tohto človeka: ”Antikrist", ktoré používa vo svojich listoch Ján (1 Jn 2, 18-22; 4, 3; 2Jn 7). V ďalšom texte preto zostaneme pri tomto označení.

(1-3)

POSLEDNÉ DNI A ANTIKRIST

Kniha Zjavenia Jána popisuje Antikrista ako vládcu sveta, ktorému bude všetka obývaná zem podriadená. Bude mať absolútnu moc nad ”každým pokolením a nad každým ľudom i jazykom i národom" (Zj  13, 7). Nikto nebude schopný uniknúť spod kontroly tohto satanského diktátora, ktorý bude nútiť ľudí, aby ho uctievali ako Boha(!), a zabije každého, kto by sa jeho požiadavkám vzoprel (porovnaj 2Tes 2, 4; Zj 13, 15). Podľa doslovného znenia Biblie bude mať Antikrist k dispozícii prostriedky, ktoré mu reálne umožnia dokonalú kontrolu nad ľuďmi a ich úplné zotročenie, a tým univerzálne vykonávanie moci. Strašná doba vládnutia Antikrista na zemi je však časovo úzko ohraničená. Biblia hovorí o siedmich rokoch, rozdelených do dvoch úsekov po tri a pol roka. Na konci tohto času príde Ježiš Kristus ”s mocou a slávou velikou" (Mt 24, 30). On Antikrista ”zabije dychom svojich úst a skazí zjavením svojho príchodu" (2Tes 2, 8). Antikrist bude najkrutejším, ale aj posledným mocipánom na tejto zemi. Majme na pamäti túto súvislosť, keď budeme v nasledujúcom texte rozoberať vývojové tendencie, ktoré vzhľadom na naplnenie proroctiev o posledných časoch a dňoch hrajú stále dôležitejšiu úlohu.

(1-4)

POSLEDNÉ DNI A TECHNIKA

Vysoký stupeň rozvoja techniky je na konci 20. storočia skutočne ohromujúci ! Užasnuté ľudstvo je stále častejšie svedkom nových epochálnych objavov, z ktorých väčšina bola ešte pred dvadsiatimi rokmi len hmlistou vidinou. Ľudstvo nadobúda dojem, akoby preň zakrátko mohlo byť ”všetko možné", čo u mnohých našich súčasníkov vyvoláva magickú fascináciu. Úspechy takzvanej mikroelektroniky, relatívne mladej, ale o to revolučnejšej technológie, už takmer nemožno obsiahnuť. Umožňuje výrobu extrémne výkonných elektronických prístrojov minimálnych rozmerov. Zatiaľ Čo pred niekoľkými rokmi počítač, určený len na základné matematické úkony, zabral celú miestnosť (vyrábali sa z elektróniek), dnes sa zmestí na mikročip náramkových hodiniek.

Zvlášť markantný je prudký rozvoj mikroelektroniky v širokej oblasti elektronického spracovania dát. Nie bezdôvodne sa čas, v ktorom žijeme, označuje ako ”doba počítačov" alebo ”digitálny vek". Sotva existuje nejaká oblasť nášho života, do ktorej by počítačové technológie ešte neprenikli. Vízia prezidenta jedného z najväčších podnikov v branži elektronického spracovania dát pred desiatimi rokmi bola nasledovná: ”Na každý písací stôl jeden počítač !" Dnes sa už z kancelárie šéfa tej istej firmy ozýva: ”Počítač do každého vrecka !" Aj toto heslo sa pred našimi očami neuveriteľne rýchlo stáva skutočnosťou.

Od usporiadania celosvetovo najvýznamnejšej výstavy počítačov ”Cebit '95" je jednoznačne jasné, že “Multimédia" a takzvaná ”Information-Super-Highway" (”super rýchle počítačové siete") radikálne ovplyvnia náš život ! Vývoj nových technológií, ktorý sa za obidvoma spomenutými pojmami skrýva, má za cieľ spojiť do jednej jednotky (terminálu) počítač s telefónom a zábavnými médiami (televízia, rozhlas, video) a v celosvetovom meradle napojiť počítač na gigantický trh služieb najrôznejšieho druhu (databanky, spravodajstvo, peňažné ústavy, banky, obchodné domy, cestovné kancelárie atď.). Hlavná línia podnikania jedného z vedúcich koncernov na tomto poli znie:

”Svoju úlohu vidíme v tom, že budeme ľudí spájať, zjednodušovať im vzájomnú komunikáciu a umožňovať im ľahký prístup ku všetkým požadovaným a potrebným informáciám a službám — v každom čase, na každom mieste. "

Vždy a všade: teda nielen služobne, ale predovšetkým súkromne sa užívateľ v budúcnosti bude môcť prostredníctvom svojho počítača z domu ”porozhliadnuť" kdekoľvek vo svete, skontaktovať sa s ľubovoľným partnerom. Kliknutím na správne tlačítko si bude môcť zaobstarať všetko pre osobnú potrebu.

Predpokladom pre uskutočnenie takéhoto cieľa je univerzálna celosvetová počítačová sieť. Aby sme prostredníctvom počítača mohli byť celosvetovo všade ”v centre diania", musí byť nejakým spôsobom každý s každým prepojený. Stále viac firiem sa preto už dlhšiu dobu zaoberá vývojom a zriadením zodpovedajúcich počítačových sietí pre celosvetovú, univerzálnu výmenu dát, určenú pre širokú verejnosť. V ponuke nie sú iba siete vedené po zemi, ale aj moderná satelitná technika za účelom komunikácie a bezdrôtového diaľkového prenosu dát - Datenfernübertragung. Cez satelity prúdi informačný tok bezdrôtovo, čo umožňuje zasiahnuť doslova aj ten najposlednejší kút zeme. Pripojenie domáceho počítača na doteraz existujúce počítačové siete sa (zatiaľ ešte) realizuje vo väčšine prípadov za pomoci špeciálneho adaptéra (modemu), ktorý musí byť napojený na telefónnu linku. Na trh sa však dostávajú modernejšie riešenia, ktoré umožňujú prenášanie jazyka, obrazov a dát z akéhokoľvek miesta zeme - a tou najvyššou rýchlosťou.

Super rýchle počítačové siete nie sú fantastickou utópiou. Sú iba nadradeným pojmom pre nové počítačové siete s vysokou rýchlosťou, ktoré sa v súčasnosti s veľkým nasadením inštalujú všade vo svete. Stanú sa “nervovým centrom ľudstva", ako prorokujú tí, ktorí sa aktívne zúčastňujú na vyvíjaní špičkových technológií !

”Takéto super rýchle počítačové siete vo svojej celosvetovej dimenzii drasticky ovplyvnia náš život, práve tak ako všetky technické výdobytky posledných desaťročí !"

Toľko citát Výskumného ústavu s orientáciou na aplikované spracovanie vedeckých poznatkov v Ulme. Ako pri mnohých iných aktivitách, aj tu povstávajú hlasy, že čas súri: treba sa poponáhľať, ak “nechceme zmeškať vlak" času.

(1-5)

TOTÁLNE PREPOJENIE VO SVETE

Vývoj počítačových technológií v spojitosti s budovaním super rýchlych počítačových sietí znamená pre priemysel multimiliardový obchod, do ktorého sa oplatí investovať.

Skutočnosť, že cez domáci počítač budeme môcť čoskoro ”robiť všetko, čo budeme chcieť" a “byť všade, kde sa nám zapáči", láka mnohých ľudí. Keď sa reálne napojíme na celosvetové siete, otvorí sa nám úplne nový svet: v katalógoch zásielkových obchodných domov a v ponukových listoch si budeme môcť kedykoľvek pohodlne ”zalistovať" na monitoroch. Budeme môcť v okamihu porovnať ceny toho istého výrobku od rôznych firiem - a po pár sekundách sa dostaneme k najvýhodnejšej ponuke. Elektronickou cestou budú k dispozícii celé ”obchodné ulice", kde sa budeme môcť prechádzať od obchodu k obchodu, ”nakúpiť" stisnutím správneho tlačítka v ktoromkoľvek z nich. Objednaný tovar príde rovno do domu a sumy na pokladničných blokoch sa automaticky odrátajú z konta. Podobne aj iné bankové operácie sa budú pohodlne realizovať na monitore z domu. Alebo bude možné ”navštíviť" miesta dovolenkových pobytov ešte pred rezerváciou - a v prípade rozhodnutia bude Vaša objednávka hneď potvrdená. Tie najčerstvejšie politické či ekonomické správy, informácie o športe, predpovede počasia zo všetkých kútov sveta už sú dvadsaťštyri hodín k dispozícii, kliknutím na správne tlačidlo. Pre poskytovanie špeciálnych informácií existujú obrovské databanky, ktoré v celosvetovom meradle disponujú celými knižnicami na všetky možné témy, a v ktorých sa môžete do sýtosti prehrabávať vo všetkom, po čom vaše srdce zatúži.   www.vesmirni-lide.cz

Hľadané informácie potom môžete bez problémov ”stiahnuť" do svojho počítača. Môžete tiež vybavovať osobnú korešpondenciu po celom svete. Súčasne je možné nadviazať spojenie s účastníkmi siete z celého sveta, a dokonca ich počas rozhovoru aj vidieť. Firmy majú možnosť pracovať so svojimi zahraničnými partnermi na spoločných projektoch bez toho, aby ktokoľvek zo zúčastnených strán musel opustiť svoj dom a nastúpiť do lietadla. Je možné sledovať konferencie, rokovania a aj iné významné podujatia, a dokonca sa na nich aj aktívne zúčastňovať, hoci samotné dianie sa odohráva tisíce kilometrov od miesta vášho bydliska...

Uviedli sme len pár príkladov, akým smerom sa uberajú nové špičkové technológie. Predstava, že prostredníctvom domáceho počítača môžete byť už pomaly všade ”na mieste činu", je hrozná a fascinujúca zároveň. Prastará neutíchajúca ľudská túžba zažívať stále ”niečo nové" (porovnaj Sk 17, 19-21), celkom iste nebude tempo tohto vývoja brzdiť, ale práve naopak ! - ešte viac urýchľovať !

(1-6)

ČO NÁS ČAKÁ ?

Pre čitateľov Biblie sú pozoruhodné dva aspekty, ktoré nás nútia stať sa vnímavými poslucháčmi:

1. celosvetová dimenzia tohto nového vývoja a

2. vývoj naznačeným smerom je zjavne nezvratný.

Už pri povrchnom pozorovaní je jasné, že v procese prebudovávania super rýchlych počítačových sietí na univerzálnu informačnú supersieť v žiadnom prípade neide iba o celosvetový informačný systém pre nadšencov generácie počítačovej techniky. Buduje sa tu totiž supermarket s celosvetovým záberom, aký nikdy predtým na svete neexistoval. Ide o gigantické prekladisko tovarov, služieb a informácií všetkého druhu. Budeme tu nakupovať a predávať, obchodovať a vykazovať zisky, budeme nadväzovať nové a udržiavať staré kontakty, organizovať si osobný život. Všetko s počítačom a cez počítač. Predpokladom pre takýto ”trh neobmedzených možností" je práve spomínané celoplošné, univerzálne prepojenie sveta. Svet sa opäť spája, zjednocuje, ako kedysi v starom zákone za čias stavania babylonskej veže (1Mojž. 11). Mnohí už dnes hovoria o akejsi ”globálnej obci", ku ktorej už každý istým spôsobom patrí.

Stále viac sa počítač dostáva do centra diania každodenného života. Všetko, čo je možné vybavovať elektronicky sa aj bude vybavovať elektronicky. Napríklad už dnes sa často k vlastnej výplate dostaneme len vtedy, keď disponujeme bankovým kontom a bankomatovou kartou. Služby verejných (peňažných ústavov) pokladní sa môžu využívať len bezhotovostným stykom. Dokonca aj u lekára je potrebné predložiť ”čipovú kartu" zdravotnej poisťovne, ak chceme byť ošetrení. Aj verejné telefónne automaty už väčšinou nemajú záujem o naše mince...

Keď sa zo ”super rýchlych počítačových sietí skutočne stane predpovedaná ”nervová sústava ľudstva", a keď táto gigantická supersieť naozaj vyústi do globálneho supermarketu na elektronickej báze, ktorý bude reálne ovplyvňovať všetky oblasti nášho života, potom sa musíme prichystať na to, že náš život bude plynúť úplne ináč ako doteraz. Naznačený vývoj technológií čím ďalej tým viac povedie k úplnej závislosti na elektronických systémoch. Aké to môže mať následky, ako ďaleko tento proces už postúpil a čo o tom hovorí Biblia, je témou nasledujúcej kapitoly.

(2)

2. KAPITOLA

NA CESTE K ÚPLNEJ KONTROLE

(2-1)

BEZHOTOVOSTNÝ PLATOBNÝ STYK

Hoci dnes už nikto nemôže prehliadnuť skutočnosť, že nové elektronické technológie zasahujú stále viac oblastí každodenného života človeka, predsa majú mnohí z nás ťažkosti pri predstave, že to údajne ”bez počítača už ďalej nepôjde". Týka sa to najmä tých z nás, ktorí doteraz s touto technikou neprichádzali do styku ani v zamestnaní, ani v súkromí. Pýtajú sa: ”Čo ja s tým mám ?" Jednoduchý príklad by azda mohol naznačiť, ako rýchlo sa situácia môže zmeniť:

V oblasti hospodárenia s peniazmi a v bankovníctve sa už dlho uvažuje o zrušení vydávania peňazí v hotovosti. Zdĺhavá práca s bankovkami a mincami znamená pre banky a podniky nielen vysoké náklady (personál, úschova peňazí, bezpečnosť), ale vzhľadom na mnohé nové možnosti sa začína javiť aj ako ”dobe neprimeraná". Bezhotovostný platobný styk a možnosť platiť v obchodoch bankomatovou kartou, čím sa peniaze elektronickou cestou priamo odčítavajú z konta, predstavujú podstatne výhodnejšiu a predovšetkým bezpečnejšiu alternatívu. Preto sa tento spôsob aj všeobecne stále viac využíva.

Pokiaľ sme schopní platiť ”hotovosťou" priamo z nášho vlastného ”mešca", sme samozrejme od alternatívnych foriem platobného styku úplne nezávislí. Na jednej strane je to pozitívne, ale na druhej strane to v mnohých z nás ešte stále vzbudzuje dojem, že “tieto novodobé platobné možnosti" v budúcnosti vôbec nebudeme potrebovať. Na to by sme sa dnes už ale nemali príliš spoliehať. Najneskôr v deň keď sa plánované odstránenie hotovostných peňazí uskutoční, bude novodobá technika mať v hrsti aj nás. Tento príklad sme vybrali zámerne, aby sme ilustrovali, ako môže ”za jednu noc" vzniknúť úplná závislosť ľudstva na elektronických systémoch, a to realizáciou jednoduchého opatrenia (rozhodnutia o zrušení používania hotovostných peňazí). V takomto prípade by nám skutočne nezostala iná alternatíva. Keď totiž neexistujú žiadne peniaze, ktoré by sme si mohli vyzdvihnúť a disponovať nimi, tak sme prirodzene nútení podrobiť sa podmienkam systému nového - bezhotovostného platobného styku. Ak to neurobíme, strácame akúkoľvek možnosť zúčastňovať sa na hospodárskom živote...

(2-2)

UŽ SA NÁS NIKTO NEBUDE PÝTAŤ !

”Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú !" Na toto okrídlené príslovie si rýchlo spomenieme, keď sa hlbšie zamyslime nad tým, s akou razantnosťou sa dnes takmer vo všetkých oblastiach nášho života presadzuje prechod od doteraz zaužívaných technológií na elektronické. Keď sa na vec pozrieme bližšie, musíme skonštatovať, že sa nás skutočne nikto nebude pýtať, či nové elektronické technológie chceme alebo nie. Nanajvýš budeme upovedomení (ak vôbec) o tom, že určitá vec sa “odteraz" dá vybavovať iba tak (rozumej elektronicky, cez počítač) a už nie inak(!). To je všetko. Iná alternatíva buď už neexistuje, alebo je od tejto chvíle extrémne drahá. Takže nemáme ”na výber” !

Tento vývoj nás nevyhnutne podnecuje k premýšľaniu. Keďže v skutočnosti naozaj nemôžeme rozhodnúť, ktorý z “prevratných výdobytkov" chceme využívať a ktorý nie, lebo nám veci budú jednoducho predložené a nebude nám poskytnutá už žiadna alternatíva, tak je to vážny dôvod na to, aby sme si začali robiť starosti ! Natíska sa totiž otázka, či sa za takýmto razantným postupovaním vpred neskrýva neiaký nekalý zámer. Nemohlo by to byť napríklad tak, že úsilie, dostať občanov do závislosti na elektronických systémoch, je celkom vedomým opatrením ? Napríklad priviesť ľudstvo až do toho bodu, keď vďaka možnostiam univerzálnej výmeny informácií bude jedného dňa každý z nás elektronicky naplno ”čitateľný", a tak kedykoľvek kontrolovateľný ? Možno je (nevypovedaným) cieľom tohto celého vývoja chopiť sa prostredníctvom techniky nástroja, ktorý by umožňoval vládnuť. Jednoduchšie vyjadrené:

(2-3)

BUDEME ÚPLNE KONTROLOVATEĽNÍ ?

Veriaci, ktorí sa aj na konci posledných dní majú osvedčiť ako nasledovníci Ježiša Krista, sú osobitne vyzývaní, aby boli triezvi a bdelí (1Tes 5, 6; 1Pt 5, 8). Je tiež dôležité, aby sme zostali schopní správne posudzovať ”znamenia časov" (Mt 16, 3). Preto musíme poznať Bibliu. Inak nám hrozí, že budeme zvedení a stiahnutí do víru klamstiev Antikrista. Veriaci z Beree ”skúmali písma každý deň, či je tomu tak." (Sk 17, 11). Nasledujme ich príklad ! Ako v nasledujúcich kapitolách uvidíme, Sväté Písmo je aj v pretechnizovanom veku počítačov schopné dať nám orientáciu. Spoločne skonštatujeme, že v Biblii je obsiahnutá výpoveď, ktorej by sme mali prikladať oveľa doslovnejší význam, než ako sa to v skutočnosti deje.

Sväté Písmo nám dáva jasnú odpoveď na otázku, či budúca totálna kontrola celého ľudstva má biblické opodstatnenie alebo nie. V knihe Zjavenia čítame:

”A pôsobí, že všetci — malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci - dali si znak na pravú ruku alebo na čelo, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak meno šelmy alebo číslo jej mena" (Zj 13, 16-17). (Ekumenický preklad.)

V doslovnom ponímaní biblický text popisuje absolútne totalitný systém: ľudia všetkých vekových kategórií, všetky vrstvy obyvateľstva a ľudia všetkých druhov zamestnaní budú nútení prijať ”znamenie", bez ktorého budú pozbavení akéhokoľvek existenčného zabezpečenia. ”Nikto" (t. j. ani jeden jediný človek) nebude bez tohto znamenia schopný zaobstarať si doteraz zaužívaným spôsobom ani to najnevyhnutnejšie materiálne zabezpečenie. Výraz ”kupovať a predávať" je jednoduché, ale veľmi trefné vyjadrenie pre účasť na hospodárskom živote. Kto nemá znamenie, bude úplne vylúčený zo všetkých foriem hospodárskeho života. V jazyku moderných špičkových technológií by sme tiež mohli povedať, že so znamením je z vonkajšieho pohľadu spojené aj “oprávnenie na prístup" na centrálne kontrolovaný trh (teda smiem alebo nesmiem ”kupovať a predávať"). Kto má “znamenie", môže plnými dúškami vychutnávať všetky možnosti, ktoré mu globálny trh poskytuje. Pre tých však, ktorí odmietli prijať znamenie na svoju pravú ruku alebo na čelo, sú dni zrátané: je to len otázka času, ako dlho dokážu vydržať bez prístupu k peniazom, bez potravín, prístrešia, šatstva, bez lekárskej starostlivosti atď. Žiadny človek by asi nebol schopný dlhšie obdobie vzdorovať tlaku takéhoto totalitného systému. Väčšina ľudí bude musieť z existenčných dôvodov prijať toto strašné znamenie. Znamenie šelmy predstavuje nástroj, pomocou ktorého sa raz bude uskutočňovať univerzálna kontrola nad ľudstvom. Z biblického pohľadu vyplýva, že totálna kontrola príde !

Aby sme pochopili, ako je vôbec možné prinútiť celé ľudstvo, aby sa sklonilo pod takýmto osudovým kontrolným systémom, obsah biblického textu musíme dať do súvislosti s textom zo Zjavenia 13. Pritom je dôležité zamerať pozornosť na presné okolnosti, za ktorých sa bude od ľudí požadovať prijatie diabolského znamenia. Čím nám to bude jasnejšie, o to istejšie budeme schopní posúdiť, či a ako veľmi sme sa naplneniu tohto ťaživého proroctva už priblížili. Keďže dnes iba prorocké slovo nám môže presne povedať, ”čo má prísť v budúcnosti" (porovnaj Iz 46, 10), vychádzajme preto najprv z Písma, a až potom obráťme pohľad na vývoj v prítomnosti.

Keď teda čítame Zjavenie 13 v súvislostiach, tak konštatujeme, že je tam reč o dvoch ”šelmách". Prvá ”šelma" je Antikrist, hrozný diktátor, ktorý si raz v moci diabla podrobí celý svet. To sme mohli pozorovať už v prvej kapitole, ktorá bola venovaná tejto téme. Oproti nemu vstupuje do verejného života ďalšia ”šelma", nie menej mocná ako on. Táto druhá šelma sa na iných miestach biblického textu označuje aj ako ”falošný prorok" (Zj 16, 13; 19, 20; 20, 10).

Aktivity falošného proroka sú v Zjavení 13, 11—16 veľmi podrobne popísané: spôsobí zvedenie ľudstva v rozsahu, aké na zemi ešte nikdy nebolo. Skrze mocné znamenia a zázraky (por. Zj 13, 13) sa mu podarí priviesť ľudí do takého stavu, že:

1.  budú uctievať Antikrista (”šelmu"), ako aj obraz, zhotovený špeciálne podľa neho (Zj 13, 15; 14, 9) !

2.  prijmú zvláštne ”znamenie" (”znamenie šelmy") na pravú ruku alebo na čelo (Zj 13, 16).

Na konci posledných dní sa teda objavia dohromady dve satanské osobnosti, z ktorých vychádza démonické pôsobenie doteraz nepoznanej sily:

1.  Antikrist (”prvá šelma"), ktorý ako politický vládca hrôzostrašným despotizmom zotročí ”každé pokolenie, každý ľud, jazyk i národ" (Zj 13, 7)

2.  falošný prorok (”druhá šelma"), ktorý ako náboženský vodca s obrovskou charizmou zvedie väčšinu ľudstva k tomu, aby uctievala Antikrista ako Boha (Zj 13, 12) !

Nadto všetko bude falošný prorok prikazovať ľuďom, aby Antikristovi spravili ”obraz", ktorému on potom pomocou démonických síl dá život (”ducha"). Skrze tento satanský akt potom obraz začne hovoriť(!) a druhá šelma ”urobí to, aby všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy, boli pobití" (Zj 13, 15) ! Ťažko je nám tú hrôzu pomenovať. Niečo tak strašné a démonické sa doteraz nedialo na zemi !

(2-4)

KEDY NASTÚPI TOTÁLNA KONTROLA ?

Príchod oboch spomínaných satanských mocností nemôže nikomu na zemi ”uniknúť". Keď sa tieto veci začnú diať, budú sa každého jedného človeka bezprostredne týkať. Vzývanie Antikrista a jeho obrazu patrí ku kľúčovým charakteristikám posledného a najtemnejšieho úseku ľudských dejín. A nielen to. Táto, hrôzu vzbudzujúca moc Antikrista, bude podľa Písma pôsobiť na ľudí tak silne, že skrze ňu budú dokonca vzývať diabla(!), pôvodcu nadprirodzenej moci Antikrista (Zj 13, 4). Písmo v knihe Zjavení vykresľuje náboženský a politický rámec, v ktorom bezbožnosť na zemi dosiahne svoj vrchol. Až keď sa budú diať tieto veci, až keď celý svet bude vzývať diabla, Antikrista a jeho obraz, až potom falošný prorok pristúpi k poslednému kroku diela skazy, aby celkom podvedené ľudstvo uvrhol do úplného zatratenia. Zdémonizované masy vyzve k tomu, aby spomenuté znamenie prijali na svoju pravú ruku alebo na čelo. Bez znamenia nebude už môcť nikto ”kupovať a predávať", ako sme už vyššie podrobne rozviedli. Keďže znamenie neobsahuje podľa Písma nič iné ako ”meno šelmy" (teda meno Antikrista), bude každý človek z existenčných dôvodov úplne odkázaný na osobu satanského univerzálneho vládcu a bude od neho závislý (Zj 13, 17) !

Keď tieto súvislosti dôkladne skúmame, tak sa nemôžeme pomýliť a prísť k záveru, že znamenie šelmy by snáď bolo čosi, čo by sme mohli ”prijať" už dnes. Nemali by sme sa nechať zneistiť niektorými názormi, lebo v súčasnosti ešte nevládne žiadny univerzálny a totalitný vládca nad celou zemou, pred ktorého očami by nejaká veľkolepá, divy činiaca osoba zvádzala masy ľudí na celom svete k tomu, aby pred týmto vládcom (a aj pred jeho obrazom) padli na kolená a prijali ”znamenie", ktoré nesie jeho meno ! Zatiaľ neexistuje ani taký trh, na ktorom by sa mohlo ”kupovať a predávať" výlučne prostredníctvom nejakého (akokoľvek vytvoreného) znaku či znamenia. Keď výpovede Biblie v spomenutých bodoch ponímame doslovne. je celkom jasné, že sa naznačené udalosti viažu na budúcnosť.

To však neznamená, že by tiene predpovedaných hrozných dní nemohli dopadať už aj do našich dnešných čias. Z Biblie presne vieme, že vývoj svetových dejín sa uberá k obdobiu, v ktorom diabolský diktátor privedie celé ľudstvo prostredníctvom ohavného nástroja (už spomenutého znamenia) do totálnej ekonomickej závislosti. Preto sme schopní posudzovať súčasný vývoj správne, v súlade s biblickým pozadím.

Na to, aby sme život človeka mohli dostať pod skutočnú úplnú kontrolu, musia byť v každom prípade splnené dva predpoklady.

1.  musí byť v každom čase identifikovateľné miesto, kde sa dotyčná osoba práve zdržiava. Na to je potrebná absolútne spoľahlivá identifikácia osoby.

2.  musí sa zabezpečiť, aby dotyčná osoba mohla robiť výlučne len tie veci, na ktoré ju oprávňuje zvláštne povolenie k vstupu a povolenie vykonať finančnú operáciu. Tieto pojmy pochádzajú z terminológie modernej bezpečnostnej techniky. Povolenie k vstupu dovoľuje danej osobe vstúpiť do určitého priestoru (napríklad do haly s pokladňami). zatiaľ čo pri povolení vykonať určitú operáciu ide o používanie istej veci (napríklad automatu na peniaze alebo aj počítačového systému). Oboje je ovládané elektronickými systémami. Vhodný kontrolný systém je schopný automaticky zistiť, či dotyčná osoba naozaj disponuje požadovaným ”oprávnením". V nasledujúcom texte by som vás chcel krátkym prehľadom oboznámiť s tým, akú úroveň už dosiahla súčasná technika v oblasti rozoznávania osôb a kontroly prístupu či vstupu k finančným operáciám.

(2-5)

MODERNÉ IDENTIFIKAČNÉ SYSTÉMY

(2-5a)

1. KARTY A KARTOVÉ SYSTÉMY

1a) AUTOMATOVÉ KARTY

Automatové karty sú v súčasnosti veľmi rozšírené. Takmer každý klient banky alebo sporiteľne disponuje takouto kartou. Jej pomocou si môže pri rôznych automatoch na vvdávanie peňazí, patriacich či už domácim alebo zahraničným bankám, kedykoľvek vyzdvihnúť potrebný menší obnos peňazí.

Prístup" k týmto automatom si klient zabezpečí zadaním osobného tajného čísla (PIN). ktoré v spojení s kartou vyhodnotí klienta ako ”oprávneného". Žiadna ma kontrola sa neuskutočňuje. Ak systém potvrdí zhodu medzi kartou a tajným číslom, je dotyčný klient vyhodnotený ako ”identifikovaný".

Dnešné automatové karty sa využívajú nielen na vyzdvihovanie peňazí, ale zvlášť sú vhodné aj pre realizáciu bezhotovostných platieb v obchodných domoch. špecializovaných predajniach, supermarketoch, hoteloch, čerpacích staniciach atď. Tu sa kontroluje právo zákazníka, predkladajúceho kartu, prostredníctvom takzvaného terminálu na príjem a kontrolu bezhotovostnej karty ”Point-ot-Sail-Terminal" (POS) priamo pri pokladni. Požadovaná čiastka sa následne automaticky odráta z bankového konta kupujúceho.

Automatové karty dostali označenie ”plastové peniaze". a to preto, že sa môžu všade používať na bezhotovostne nákupy.

1b) ČIPOVÉ KARTY

Ďalší vývojový stupeň na poli kartových systémov predstavujú už tiež veľmi rozšírené čipové karty. Sú vybavené mikročipom, ktorí je podľa svojej stavby schopný vykonávať nielen pre počítač typické matematické operácie, aleje schopný aj spracovať a uchovať informácie vo väčšom objeme. Jednoduchým príkladom sú dnes bežne používané telefónne karty. Sú “nabité" určitou sumou peňazí a pri každom hovore automaticky odrátajú pretelefonovanú sumu. Pri každom nasledujúcom hovore čip ”vie", koľko peňazí je ešte v zásobe.

Existujú aj trochu náročnejšie vybavené čipové karty. Vydávajú ich napríklad zdravotné poisťovne. Okrem osobných údajov o poistencovi obsahuje čip aj celkom individuálne informácie (napríklad o priebehu ošetrovania), ktoré pacient využíva nielen vo vzťahu so samotnou poisťovňou, ale aj pri návštevách lekárov.

Schopnosť uchovávať informácie predurčuje čipové karty na ich využitie vo funkcii ”elektronickej peňaženky". Karta sa špeciálnym zariadením nabije, t. j. zaznamená sa na ňu určitá finančná čiastka. Pri bezhotovostnom platení pri pokladni je postup podobný ako pri použití telefónnej karty -postupne sa zaznamenaná čiastka ”spotrebováva". Identifikácia majiteľa karty prebieha podobným spôsobom ako pri bežných automatových kartách, ale vzhľadom na zvláštnosti čipovej technológie je oveľa spoľahlivejšia. Úroveň spoľahlivosti je dokonca natoľko vysoká, že na samotných kartách môžu byť zaznamenané veľmi citlivé a tajné údaje. Preto sú tieto karty mimoriadne vhodné ako elektronické identifikačné karty v úradnom či privátnom styku. Jedným slovom všade tam, kde je potrebné kontrolovať totožnosť osôb alebo povolenie k vstupu.

Hoci súčasné kartové systémy majú relatívne vysokú úroveň spoľahlivosti, predsa však existuje malé riziko: ak by sa totiž ku karte dostal niekto nepovolaný, ktorý by zistil tajné číslo (napríklad vydieraním), tak už nemožno vylúčiť zneužitie karty neoprávnenou osobou !

(2-5b)

2. BIOMETRICKÉ IDENTIFIKAČNÉ SPÔSOBY

Na zabezpečenie absolútne spoľahlivej identifikácie osôb sa stále častejšie presadzujú biometrické spôsoby identifikácie (od pojmu ”biometria" - počítanie a meranie na tele živých organizmov). K tomu niekoľko príkladov:

2a) SYSTÉM ODTLAČKOV PRSTOV

Systém odtlačkov prstov predstavuje na poli identifikácie osôb relatívne nový vývojový trend. Používa sa v kombinácii s už spomenutými čipovými kartami. Na mikročipe pre tento účel zhotovenej karty je elektronicky zaznamenaný odtlačok prsta majiteľa karty. Prístroj pomocou malého snímača porovná odtlačok prsta na čipe s odtlačkom prsta držiteľa karty (viď obr. 1 na str. 30). Pokiaľ je výsledkom porovnávania'zhoda. tak je držiteľ karty identifikovaný bez akýchkoľvek pochybností. Skúška porovnávaním odtlačkov prstov zabezpečuje najvyššiu možnú úroveň spolahlivosti v bankovom sektore. To isté analogicky plat. pre prístup do rôznych bezpečnostných zón. Navyše ak by sa karta stratila. tak je pre nálezcu, ktorý zamýšľa niečo nekalé, úplne bezcenná: odtlačok prsta sa nedá zneužiť.

2b) BIOMETRICKÉ ODČÍTANIE GEOMETRIE RUKY

V oblastiach, náročných na vysoký stupeň bezpečnosti (napríklad výskum a priemysel) sa používa takzvané laserové odčítanie geometrie ruky, produkt istej švajčiarskej firmy pre bezpečnostnú techniku. Tento biometrický identifikačný systém (viď obr. 2 na str. 30) zabezpečuje trojdtmenzionálne meranie prstov po dĺžke, výške a šírke a porovnáva zistené údaje s elektronicky zaznamenanými hodnotami kontrolovanej osoby. Kontrola totožnosti prebehne veľmi rýchlo. trvá asi 1.5 sekundy. Ak sa namerané údaje pri kontrole zhodujú s centrálne zaznamenanými hodnotami, tak je výsledok kontroly identifikácie osoby úspešný. Nezávislým testovaním spoľahlivosti metódy laserovej geometrie ruky vládnymi organizáciami a skúšobnými ústavmi sa dokázalo, že spomenutá metóda zodpovedá najvyšším požiadavkám na spoľahlivosť. Miera zamietnutia - nevpustenia oprávnených osôb je mimoriadne nízka. Inými slovami je prístroj predovšetkým vhodný pre plnoautomatizovanú kontrolu totožnosti osôb !

2c) BIOMETRICKÁ IDENTIFIKÁCIA PODĽA SIETNICE OKA

”Biometrická identifikácia podľa sietnice oka" je absolútne spoľahlivá metóda. Tento výnimočne efektívny systém pracuje na báze prehliadnutia sietnice ľudského oka, aby zabezpečil absolútne spoľahlivú identifikáciu osôb. Usporiadanie žiliek sietnice oka je totiž nezameniteľným identifikačným znakom. Je presnejší ako odtlačok prsta, a dokonca je podľa neho možné jednoznačne rozlíšiť jednovaječné dvojčatá.

Stačí krátky pohľad do identifikačného systému (viď obr. 3 na str. 31) a obrazec žiliek na sietnici sa porovná s elektronicky zaznamenaným vzorovým obrazcom. Identifikácia osôb podľa sietnice oka je extrémne spoľahlivá: pravdepodobnosť zhody dvoch obrazcov je 1:1 miliónu, pri kontrole oboch očí dokonca 1:1 biliónu.

2d) AUTOMATICKÉ POČÍTAČOVÉ ROZOZNÁVANIE TVÁRE

Najnovšia z biometrických identifikačných metód je počítačovo riadené rozoznávanie tváre. Na trhu je systém známy pod označením ”ZN-Face". Možno ho zaviesť všade tam, kde je potrebná absolútne spoľahlivá kontrola osôb, napríklad: vstup do mimoriadnych bezpečnostných zón jadrových elektrární, alebo prístup k používaniu počítačových systémoví Spomenutá metóda akceptuje výlučne osoby, ktoré ”pozná". V tomto prípade na preľstenie identifikačného systému nepomôže ani krádež identifikačnej karty, ani zistenie tajného kódu.

Pri kontrole pozerá držiteľ do špeciálnej konzoly (viď obr. 4 na str. 31), v ktorej je umiestnená kamera. Držiteľ karty sa mierne skloní nad konzolu a upriami svoj pohľad na tmavé pole konzoly. Automatický systém porovná nasnímaný obraz tváre s vopred zaznamenanými črtami tváre danej osoby. Keď použijeme výkonný počítač, trvá celý proces elektronického porovnávania obrazov najviac 3 sekundy. Identifikácia je absolútne spoľahlivá, dokonca aj vtedy, ak sa mimika držiteľa v čase kontroly odlišuje od obrazu uchovaného v pamäti počítača.

Uvedené príklady snáď postačujú na vykreslenie toho, čo umožňuje už dnešná úroveň technického vývoja: človek sa ocitá zoči-voči elektronickému systému, t. j. stroju (!), ktorý ho samostatne ”identifikuje" a umožní alebo znemožní mu vstup do vymedzených priestorov alebo prístup k určitým veciam. Kontrola sa uskutočňuje výlučne pomocou stroja, bez asistencie akéhokoľvek personálu ! Človek sa ani neodváži pomyslieť na to, ako surovo môže byť technika zneužitá v čase počítačov a celosvetovo prepojených informačných sytémov. Predstava, že sa ľudia všade tam, kam prídu a pri všetkom, čo chcú robiť, musia vždy najskôr podrobiť kontrole prostredníctvom elektronických systémov, aby potrebné dvere nezostali pred nimi zatvorené, je naozaj strašnou víziou posledných dní !

Zamerajme sa ešte raz na spôsoby, akými plnoautomatické identifikačné a kontrolné systémy ”vykonávajú" svoju prácu. Minimálne dve skutočnosti sú zvlášť nápadné:

1.   Skúške, či kontrole sa podrobuje stále viac častí ľudského tela a stále väčšie plochy (odtlačok prsta, štruktúra ruky, tvárová časť hlavy !.

2.  Zjavná je koncentrácia poznávacích znakov na ruke a na hlave !

Potvrdzuje to realitu, o ktorej sa Biblia zmieňuje už dávno: Keď falošný prorok zvedie ľudí až po tú hranicu, že jedného dňa prijmú znamenie apokalyptického univerzálneho vládcu, Antikrista, tak ho prijmú výlučne na pravú ruku alebo na čelo (t. j. na hlavu !, Zj 13, 16). Vývoj technológií posledných dní sa uberá práve po línii, ktorá korešponduje s doslovným naplnením predpovedí z biblickej knihy Zjavenia, kapitola 13 ! Čo sa týka tam spomenutého znamenia šelmy, musíme na tomto mieste opäť dôrazne upozorniť, že napriek mnohým špekuláciám dnes nemôžeme uviesť žiadne záchytné body, ktoré by nám pomohli predstaviť si, ako bude toto znamenie napokon vyzerať. Znamenie šelmy je a zostane výsostným znakom Antikrista, a objaví sa až vtedy, keď bude Antikrist vládnuť - nie predtým ! Znamenie šelmy má aj iný, podstatný význam, ktorý ďaleko prekračuje jeho čisto vonkajšiu funkciu (”kupovať a predávať", Zj 13, 17). Nad tým sa hlbšie zamyslíme v nasledujúcej kapitole.

Obr. 1. spoľahlivá identifikácia systémom odtlačkov prstov

Obr. 2. laserový snímač geometrie ruky v praxi

Obr. 3. biometrická identifikácia podľa sietnice oka

Obr. 4. plnoautomatické, počítačom riadené rozoznávame tvare

(3)

3. KAPITOLA

HLBŠÍ VÝZNAM ZNAMENIA ŠELMY

(3-1)

ČO JE TO ZNAMENIE ŠELMY ?

V prvých dvoch kapitolách sme sa so znamením šelmy zoznámili ako s nástrojom, ktorý raz bude v rukách prichádzajúceho Antikrista použitý so zámerom totálne ovládnuť ľudí žijúcich na zemi v posledných dňoch (Zj 13, 16-18). Východiskové body, ktoré sme v tejto súvislosti rozobrali, sa v prvom rade týkali vonkajšej, praktickej funkcie, ktorú toto znamenie v hrozných časoch vládnutia Antikrista bude spĺňať. Tieto závery nám pomohli spoznať len prvú stránku znamenia. Podstatný význam biblického znamenia Šelmy totiž ďaleko prekračuje jeho praktický aspekt. Biblia nikoho nenechá na pochybách o tom, že toto znamenie má oveľa hlbší význam, ako len označkovanie ľudí menom vládcu s cieľom totálnej kontroly. Pre ľudí, ktorí znamenie prijmú, plynú z tohoto činu následky - nielen pre pozemský, ale predovšetkým pre večný(!) život. Prijatie alebo neprijatie znamenia šelmy bezprostredne súvisí s najdôležitejšou udalosťou v živote človeka - so spasením. Biblia uvádza dve dôležité pravdy, ktoré vo vzájomnej súvislosti odhaľujú hlbší význam tohto ohavného označenia. Zodpovedajúce biblické texty sa tiež nachádzajú v Zjavení Jána, kde sa v 14. kapitole okrem iného hovorí:

”Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal: Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vina Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do kalicha jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. Dym ich muk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vo dne ani v noci ti, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto prijme znak jej mena." (Zj 14, 9-11).

Obsah tohto odseku je pre biblické zjavenie o spáse jedinečný. Prvýkrát sa tu stretávame s pozemským, praktickým skutkom, ktorý má bezprostredný a neodvolateľný vplyv na večný život človeka. Kto prijal znamenie šelmy, ten sa od toho okamihu stáva večne zatrateným ! Žiadny iný skutok, ktorým by sa človek pred Bohom previnil, nespôsobuje bezprostredne také tragické následky. Nádhera posolstva dobrej správy (evanjelia) spočíva práve v tom, že ľudia naozaj môžu činiť pokánie zo všetkého, čo vykonali - aj keby to boli tie najhoršie veci ! Pre obeť Pána Ježiša môžu obdržať úplné odpustenie všetkých svojich hriechov, ak sa v úprimnom pokání obrátia ku Spasiteľovi. Celkom inak to však dopadne so všetkými tými, ktorí sa raz v kráľovstve Antikrista nechajú zviesť k prijatiu znamenia šelmy. Pre nich podľa doslovného znenia vyššie citovaného biblického miesta niet už žiadnej záchrany. Pre nich je cesta k spáse naveky zahataná ! U koho totiž bude znamenie šelmy nájdené na čele alebo na ruke, ten bude piť víno z kalicha Božieho hnevu, t. j. prepadne súdu ! Mohol síce určité obdobie užívať pozemské materiálne výhody (”kupovať a predávať") ktoré mu Antikrist ponúkol ako ”protislužbu" za to že prijal znamenie šelmy (por. 2. kap. k tejto téme), ale svojmu odsúdeniu už nikdy nemôže uniknúť ! Skutočnú tragédiu tejto hroznej pravdy ťažko niekto dokáže domyslieť do konca.

Ďalší oporný bod pri hľadaní odpovede na našu otázku dostaneme vtedy, keď sa pozorne zameriame na súd ktorý podľa Písma príde na satana a jeho démonických zvodcov rozumej Antikrista a falošného proroka-

”Diabol, ktorý ich zvádzal, bol hodený do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov. “ (Zj 10,  10)

Keď citovaný rozsudok porovnáme s tým ktorý čaká ľudí, čo prijali znamenie šelmy, tak skonštatujeme, že je to presne ten istý súdny výrok ! Tak v Zjavení 14, 9-11, ako aj v Zjavení 20, 10 sa zhodne hovorí o mučení ohni a v síre. Odsúdení dňom i nocou nenájdu viac pokoja a na veky vekov budú musieť znášať nevysloviteľné utrpenie. Rozsudok, ktorý bude vynesený nad zvedenými, sa teda v ničom neodlišuje od rozsudku nad samotným zvodcom: trest je rovnaký pre oboch.

Až keď zistíme, ako obidve skutočnosti spolu súvisia, potom rozlúskneme odpoveď na otázku, čo je podstatou znamenia šelmy. Od toho okamihu, kedy človek prijal znamenie šelmy na svoju ruku alebo na čelo,

1.  už viac nemôže byť zachránený (spasený),

2.  padne naňho ten istý súd ako na satana,

3.  nebude možné tento údel nijako zmeniť.

Z toho jasne vyplýva, čo sa v skutočnosti stane, keď človek prijme znamenie šelmy; ”Zapečatí" tým svoj vlastný život do “spoločenstva" s diablom ! Viditeľné prijatie znamenia šelmy znamená neviditeľne démonické zapečatenie človeka samotnému diablovi, čo je úplným protikladom k zapečateniu znovuzrodených detí Božích Duchom Svätým (Ef 1, 13; 2Kor l, 22).

(3-2)

ZNAMENIE ŠELMY - DÉMONICKÁ PEČAŤ

Dr. Martin Luther raz takto charakterizoval diablovu taktiku: ”Diabol je Božia opica, ktorá po Ňom všetko opakuje !"

Satan, ako veľký odporca Boha v podstate nerobí nič iné, len lživým spôsobom imituje (napodobňuje) osobnosť Boha a jeho konanie. Ako ukazuje nasledovná tabuľka, diabol sa napríklad neštíti napodobniť pravú trojjedinosť Boha falošnou, diabolskou ”trojjedinosťou". On sám, ”boh tohto sveta" (2Kor 4, 4), nastupuje na miesto Boha-Otca; Ježiša Krista, pravého  Syna  Božieho,  nahrádza  “syn  zatratenia"  - Antikrist (2Tes 1, 3); pozíciu Ducha Svätého preberá falošný prorok, takzvaný lživý ”antiduch".

V kráľovstve Antikrista sa bude princíp napodobňovania jasne prejavovať aj v konaní spomínaných troch satanských bytostí. Tak ako pravý Otec dal svojmu Synovi všetku moc (Jn 3, 35), tak dá satan svoju moc Antikristovi (Zj 13, 2). Ako pravý Syn oslávil svojho nebeského Otca (Jn 17, 4), tak Antikrist oslávi diabla a bude žiť len pre neho (Zj 13, 1-10). Tak ako Duch Svätý privádza ľudí, ktorí sa obrátili ku Kristovi, k vzývaniu a oslavovaniu nebeského Otca a Syna (Jn 4, 23, 24), tak bude falošný prorok (”antiduch") zvádzať ľudí k vzývaniu a oslavovaniu Antikrista a diabla (Zj 13, 13-17) atď.

K vrcholom tohto diabolského napodobňovania bude bezpochyby patriť skutočnosť, že Antikristovi sa podarí napodobniť zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Počas svojho vládnutia príde Antikrist o život následkom ”smrteľnej rany", ktorá však bude ”uzdravená" vplyvom satanských síl a Antikrist znovu ožije (Zj 13, 3, 14). Následkom tohto prejavu satanovej moci budú démonizované masy ľudí naozaj vzývať satana, ktorý dáva Antikristovi takúto moc (Zj 13, 4). Cieľom satanovho napodobňovania Božieho konania je, aby ľudia boli odtiahnutí od pravého Boha a jeho Syna, Pána Ježiša Krista k diablovi a jeho ”synovi" - Antikristovi. Tým, že Božia pravda bude šikovne nahradená podvodom a klamstvom, budú masy ľudí posledných dní vedome zvedené a cesta k pravej spáse, ktorá je výlučne v Kristovi, im bude zahataná (Sk 4, 12). Cieľ zvodu je rovnaký ako pri všetkých ostatných manévroch temnoty: znemožniť ľudstvu prístup ku spaseniu a vedome ho uvrhnúť do večného zatratenia !

Vyvrcholením satanského podvodu antikristovho kráľovstva posledných dní je zavedenie znamenia šelmy. Úplne zvedené masy majú nielen uctievať Antikrista ako Boha, ale sa majú stať jeho úplným ”vlastníctvom". Majú nosiť meno toho, komu patria, a to nielen na určitý čas, ale naveky. Nie je to náhoda, že sa pri znamení šelmy jedná o meno Antikrista(!) (Zj 13, 17). Keď niekto navonok - na pravú ruku alebo na čelo - prijme (t. j. nechá si “vyryť") znamenie šelmy (buď meno alebo číslo toho mena), neznamená to v žiadnom prípade iba formálny akt. Ide totiž aj vnútorne o vedomé rozhodnutie sa pre Antikrista, a tým automaticky proti Kristovi ! Že je to tak, vyplýva zo skutočnosti, že všetci, ktorí prijali znamenie šelmy na svoju pravú ruku alebo na čelo, môžu od toho okamihu očakávať už len súd (Zj 14, 9-11).

Znamenie šelmy teda nie je len vonkajšie, technické označenie, ktorého súčasťou je meno Antikrista. Prijatie znamenia má osudný, vnútorný význam. Pôsobí ako zle, nezmazateľne vypálené znamenie, ktoré svojmu nositeľovi neodvolateľne zaručuje peklo. Táto démonická pečať nie je ničím iným ako diabolským napodobnením zapečatenia vykúpených detí Božích Duchom Svätým (por. Ef 1, 13). Kdekoľvek sa podarí ”vrahovi od počiatku" (Jn 8, 44) zviesť ľudí k prijatiu zlovestného znamenia šelmy, tam dosiahne svoj najvyšší cieľ. Diabol naviaže ľudí na svoju vlastnú osobu ešte za ich života tak neoddeliteľne, že cesta k spáse pre nich zostane navždy zatvorená a na konci ich zastihne ten istý súd ako diabla samého. Nič horšie nemôže človeka postihnúť !

BOŽIA A DIABLOVA TROJJEDINOSŤ

Pôvodca
BOH

predurčuje spasenie,
je jeho pôvodcom

BOH
OTEC

Diabol
Pôvodca

Antiboh

SATAN
V OSOBE

Dokonávateľ
JEŽIŠ KRISTUS

dokonáva spasenie

BOH
SYN

Antikrist
Dokonávateľ

Antisyn

SATAN
V TELE

Vypôsobiteľ
DUCH SVÄTÝ

vypôsobuje spasenie

BOH
DUCH
SVÄTÝ

Falošný prorok
vypôsobiteľ

Antiduch

SATAN
V DUCHU

(4)

4. KAPITOLA

ČÍSLO 666 V KRÁĽOVSTVE ANTIKRISTA

(4-1)

ČÍSLO 666 - ”ČÍSLO ČLOVEKA"

V jednom supermarkete sme nedávno boli svedkami zaujímavej príhody. Keď sa pri platení na displeji pokladne objavila suma 6,66 mariek, pokladník nenútene poznamenal: ”Aha, máme tu telefónne číslo na diabla !"

Samozrejmosť, s akou to vyslovil, nás v prvom okamihu šokovala. Keď sa však na vec pozrieme bližšie, tak spomínaná príhoda iba potvrdzuje to, čo bedlivému pozorovateľovi sotva môže uniknúť. Číslo 666 už v súčasnosti nie je neznámym pojmom. Mnohí sa s ním už stretli alebo už o ňom počuli. Zvláštne je na ňom to, že sa ľahko a hlboko vrýva do pamäti: kto ho už raz videl, ten ho viac nezabudne. Keď sa trojnásobná šestka niekde objaví, zaujme pozornosť mnohých.

Kto študuje Bibliu vie, že číslo 666 sa v knihe Zjavenia Jána 13, 17 spomína v priamej súvislosti so “znamením šelmy". V Zjavení 13, 18 stojí dokonca v centre pozoruhodnej výzvy Božieho Slova:

V tomto je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. A jej číslo je šesťstošesťdesiatšesť. "

Číslo 666 je tu predstavené ako číslo šelmy, čo v prvom rade znamená, že sa priamo vzťahuje na osobu Antikrista Lebo iba Antikrist je v knihe Zjavenia nazývaný ”šelmou" Okrem toho je 666 aj “číslom človeka", čím sa opäť zdôrazňuje veľmi dôležitá skutočnosť, že “Antikrist" teda reálne žijúci človek, ktorý raz ovládne celý svet. Antikrist nebude ”proti Bohu zameraný systém", ako si mnohí myslia Ako na zemi žijúci človek bude mať Antikrist, tak ako každý iný človek, celkom normálne meno. Toto meno nie je vopred zjavené a v Biblii sa spomína len všeobecne ako ”meno šelmy" (Zj 13, 17). Keď sa jedného dňa ”šelma" verejne objaví, bude aj “meno šelmy" každému známe. Veď v kráľovstve Antikrista sa napokon bude všetko točiť okolo tohto mena - práve tak, ako sa v kráľovstve Božom stále všetko deje v súvislosti s menom Ježiš Kristus. Meno Antikrista však bude obsahovať jedno zvláštne znamenie - je v ňom podľa Písma ukryté číslo, a to číslo je číslo 666, ”číslo šelmy" (Zj 13, 17).

Pre pochopenie tohto odkazu Písma musíme vedieť, že v hebrejčine, gréčtine, ale aj latinčine majú písmená aj svoje číselné hodnoty, čo umožňuje vyjadriť mená aj vo forme čísla. Pre ilustráciu niekoľko príkladov:

A         alfa/aleph       jeden

B         beta/beth        dva

G         gama/gimel    tri

D         delta/dalet      štyri atď.

Súčet číselných hodnôt jednotlivých písmen dáva číslo jeho mena, a meno šelmy musí byť prirodzene vopred známe. V prípade Antikrista sú však teoreticky možné mnohé kombinácie písmen, ktoré by mohli číselne vyjadrovať hodnotu 666. Preto je vylúčené, aby sme jeho meno vopred dešifrovali z čísla 666. Keď sa Antikrist jedného dňa objaví, tak bude známe aj jeho meno, a podľa Zjavenia 13, 18 budú existovať i ľudia, ktorí ”majú um" na vypátranie čísla 666 z číselných hodnôt jednotlivých písmen Antikristovho mena.

Prirodzene vyvstáva otázka, aký zmysel má vlastne takýto výpočet. Prečo Božie Slovo tak dôrazne vyzýva k tomu, aby sa meno nastupujúceho vládcu nad svetom skúmalo na základe nejakého čísla ?

Odpoveď na túto otázku nájdeme, keď zameriame svoju pozornosť na jednu dôležitú funkciu, ktorú číslo 666 bude v kráľovstve Antikrista spĺňať:

(4-2)

ČÍSLO 666 - ”IDENTIFIKAČNÝ KÓD ANTIKRISTA"

Bude nevyhnutné, aby sme Antikrista spoľahlivo rozpoznali, lebo podľa Písma budú klamstvo a zvod v kráľovstve Antikrista dosahovať také rozmery, že dokonca ani vyvolení Boží by nemali tú najmenšiu šancu, keby tu Boh nezasiahol (por. Mt 24, 24). Obzvlášť to platí v súvislosti s rozoznaním Antikrista. Keď tento zvodca reálne vstúpi na svetovú scénu, zďaleka sa hneď neprejaví ako dravá šelma, ktorou však v skutočnosti je. Princíp zvodu spočíva vždy v tom, že zvodca sám zostane nepoznaný tak dlho, kým nedosiahne cieľ zvodu - v našom prípade úplné zatratenie ľudstva. Pravá identita Antikrista teda vyjde najavo až potom, keď bude pre tých, ktorých sa to týka, t. j. pre zvedené masy ľudí, už príliš neskoro. Dovtedy sa ale najväčšiemu zvodcovi všetkých čias podarí perfektne podviesť ľudstvo. Najprv sa Antikrist bude pred verejnosťou prezentovať spôsobom, ktorý sa u ľudí stretne s nadšeným ohlasom. Existuje celý rad biblických miest, ktoré poukazujú na to, že Antikrist svojimi skutkami vovedie svet do úžasu, a ten sa u ľudí vystupňuje do obdivovania a povedie až k uctievaniu(!) Antikrista.

” Kto je podobný šelme. a kto môže bojovať s ňou ? " (Zj 13, 4) ”A divila sa tomu celá zem hľadiac za šelmou. “ (Zj 13, 3) “ A budú sa jej klaňať všetci, ktorí bývajú na zemi. “ (Zj 13, 8)

Nástup a rozmach pôsobenia Antikrista bude významnou historickou udalosťou. Bude sa diať za nadšeného súhlasu más, ktoré sa nechajú úplne zaslepiť priam neuveriteľnou mocou, znameniami a lživými zázrakmi, veľkolepými činmi tohto človeka (2Tes 2, 9; Zj 13, 2). Pritom prehliadnu, že sa v skutočnosti stali obeťami hrozného podvodu. Mocné znamenia a zázraky, ktoré sa pod vedením Antikrista budú diať verejne (2Tes 2, 8), nakoniec utvrdia podvedených ľudí v omyle, že človek s takou mocou a schopnosťami predsa môže mať iba ”boží" pôvod. Preto ho aj budú uctievať ako Boha (Zj 13, 4, 8, 12; 14, 11). Samotní Židia, vyvolený Boží ľud na tejto zemi, sa stanú obeťou satanského podvodu, a Antikrista budú považovať za dlho očakávaného Mesiáša - presne tak, ako im to Boží Syn kedysi prorokoval (Jn 5, 43).

Je teda viac ako nevyhnutné, aby sme Antikrista včas rozpoznali ako v Zjavení 13 prorokovanú ”šelmu". Lebo kto by tohto človeka nasledoval, alebo by dokonca prijal jeho znamenie na pravú ruku alebo na čelo, bol by navždy definitívne zatratený ! Podrobne sme sa touto problematikou zaoberali v tretej časti tejto témy. Ale Boží plán spásy pamätá aj na možnosť, ako tomuto pekelnému podvodu uniknúť. Keď sa Antikrist objaví, budú tu ľudia, ktorí budú schopní ”šelmu" podľa číselných hodnôt jej mena jednoznačne identifikovať. Keď nejaký vplyvný, mocný ”vodca" s vlastnosťami, popísanými v Zj 13 a v 2Tes 2, začne osud sveta preberať do vlastných rúk, tak bude možné práve pomocou čísla 666 z číselných hodnôt písmen v jeho mene zistiť, či dotyčný je alebo nie je prorokovanou ”šelmou" zo Zj 13. Číslo 666 slúži v tomto prípade ako ”identifikačný kód" alebo ako ”poznávacia značka" Antikrista.

Iba včasným rozpoznaním pravej identity satanského zvodcu sa ľudia ešte môžu vyhnúť tomu, aby úplne neprepadli ”šelme", ale aby sa rozhodne a jednoznačne obrátili k Bohu, a tak našli cestu k spaseniu. Aj v kráľovstve Antikrista totiž platí Božie zasľúbenie: ”Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený" (R 10, 13; Skutky 2, 21).

Sväté Písmo na viacerých miestach dosvedčuje, že skutočne budú existovať ľudia, ktorí ”šelme" neprepadnú. V Zjavení 15, 2-4 je napríklad reč o takých, ktorí ”zvíťazili nad šelmou a nad jej obrazom a nad jej znamením, nad číslom jej mena". Títo ľudia sa nepoddali Antikristovi a patria teraz v nebi medzi spasených. Zjavenie 7 vidí veľký zástup ”z každého národa a zo všetkých pokolení a ľudí a jazykov" prichádzať a v nebi velebiť veľké spasenie Božie. O týchto je vyslovene povedané, že prišli z toho veľkého súženia(!), teda z obdobia, keď na zemi vládol Antikrist. Aj títo spasení patria k ľuďom, ktorí sa nenechali zviesť, ale ”oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej". (Nepatria však k Cirkvi Kristovej - neveste Baránka a nemajú účasť na svadobnej hostine Baránka.) Porovnaj: Zjav 21, 9-11; 25-27.

Spomenutí zachránení či spasení však sotva zomreli prirodzenou smrťou. Antikrist bude raz nemilosrdne prenasledovať a zabíjať každého, kto bude odporovať jeho totálnym požiadavkám (2Tes 2, 4; Zj 13, 15; Mt 24, 15). Preto budú musieť ľudia posledných dní svoju vernosť Pánovi zaplatiť vlastným životom ako mučeníci (Zj 6, 9-11). Práve im je určené rozhodné zasľúbenie Slova Božieho: ”...ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený" (Mt 24, 13), v ktorom je však obsiahnuté aj varovanie.

Človek, ktorý síce celý život mal do činenia s evanjeliom, nemá v kráľovstve Antikrista žiadnu šancu na záchranu bez toho, že by bol prijal spasenie v Ježišovi Kristovi. Písmo jednoznačne dosvedčuje, že ľudia, ktorí neprijali ”lásku Pravdy" (Pravda = Pán Ježiš) vtedy, keď mali príležitosť, sa dostanú v kráľovstve Antikrista pod také ”mocné pôsobenie bludu", že ďalej budú veriť už iba ”lži", a preto už nebudú môcť uniknúť Božiemu súdu (2Tes 2, 9-12). Inými slovami: kto neprijal Krista dnes - v čase milosti a pôsobenia Ducha Svätého, nech si nemyslí, že bude schopný urobiť tak v čase mimoriadne silného vplyvu satanských mocností v kráľovstve Antikrista. Sväté Písmo stále prízvukuje: ”Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich sŕdc,..." ”Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia !" (Hb 3, 7; 2Kor 6, 2).

Kto už počul volanie Pánovo, ten nech už viac neváha nasledovať ho a prijať Syna Božieho z celého srdca ako svojho osobného Spasiteľa a Vykupiteľa. Lebo v kráľovstve Antikrista budú spasení len tí ľudia, ktorí dovtedy nemali žiadnu príležitosť prijať spasenie v Kristovi. Všetci ostatní prepadnú moci zvodu a budú súdení (2Tes 2, 11-12) !

(4-3)

ČÍSLO 666 - ZNAMENIE ŠELMY

Číslo 666 sa stane strašným osudom pre tých, ktorí budú nasledovať ”šelmu". Keď pozorne čítame Zjavenie 13, 16-17, zistíme, že znamenie šelmy bude existovať vo dvoch formách: buď ako meno šelmy alebo ako číslo jej mena. To znamená, že ľuďom bude na pravú ruku alebo na čelo vyryté buď meno Antikrista alebo (ako alternatíva) číslo 666. Ktorá z týchto možností sa vyberie, vôbec nie je dôležité. Následky pre pozemský a večný život sú v oboch prípadoch tie isté. Treba však zdôrazniť, že číslo 666 je znamením šelmy iba vtedy, keď ho ľudia prijmú na ruku alebo na čelo namiesto mena Antikrista. Predpokladom je, že Antikrist na zemi skutočne vládne, a že sa od ľudí bude požadovať, aby jeho znamenie prijali.

Vo všetkých iných prípadoch okrem vyššie uvedeného -poznávacej funkcie — je číslo 666 rovnakým číslom ako všetky ostatné. Treba však podotknúť, že číslo 666 sa dnes objavuje stále častejšie. Svoj pravý význam však nadobudne až vtedy, keď Antikrist nastúpi na svetovú scénu ako osoba !

(5)

5. KAPITOLA

ZNAMENIE ŠELMY A MODERNÁ TECHNIKA

Zatiaľ sme sa zaoberali predovšetkým biblickými úvahami o znamení šelmy zo Zjavenia 13. Teraz chceme položiť otázku, ktorá v poslednej dobe zamestnáva čoraz viac čitateľov Biblie.

Má znamenie šelmy niečo spoločné s novými špičkovými technológiami, ktoré dnes vyrážajú dych takmer celému svetu ?

Aby sme mohli dať správnu odpoveď na túto otázku, je dôležité, aby sme mali jasne pred očami niektoré podstatné výsledky doterajšieho krátkeho biblického štúdia.

1. Znamenie šelmy navonok je takým znamením, ktoré v antikristovskej ríši ľudia budú nosiť na pravej ruke alebo na čele. Bez tohoto znamenia nebude možné zúčastniť sa hospodárskeho života a života na trhu (”kupovať a predávať"), lebo bude Antikristom úplne kontrolovaný. Ľudia, ktorí znamenie šelmy neprijmú, budú úplne obraní o existenčné zabezpečenie (Zj 13, 16-17; por. 2. kap.).

2. Znamenie šelmy je vo svojej vnútornej podobe pečaťou, ktorá každého ”zapečateného" človeka démonickým spôsobom spojí s osobou Antikrista. Vnútorné ”zapečatenie" sa udeje v okamihu, keď sa človek nechá znamením šelmy označiť navonok - na pravú ruku alebo na čelo. Znamenie sa už nijako nedá vymazať, následky jeho prijatia nemožno ničím zvrátiť a osud dotyčného je naveky spojený s osudom diabla (Zj 14, 9-11; 19, 20; 20, 10; por. 3. kap.).

V priebehu analýzy sa už viackrát ukázalo, že znamenie šelmy bude aktuálne až vtedy, keď ”šelma", t. j. Antikrist, bude vládnuť na zemi. Biblia nás nenecháva na pochybách ani v tom, že za vlády Antikrista bude ľudstvo od tejto diabolskej osoby závislé nielen materiálne, ale že sa dostane pod totálnu kontrolu násilného vládcu a jeho falošného proroka. Otázka, č± ako ďaleko sme sa tomuto času už priblížili, zamerala našu pozornosť okrem iného na modernú techniku, zvlášť na dve skutočnosti:

1. Neuveriteľné možnosti digitálnej techniky po prvýkrát v dejinách ľudstva umožnili pomýšľať na globálny kontrolný systém, ktorý by reálne zabezpečil vykonávanie kontroly na elektronickej báze 24 hodín denne.

2. Elektronické metódy snímania a spracovania dát, ktoré sa používajú na plnoautomatickú identifikáciu osôb, majú vlastnosti, ktoré až zarážajúco pripomínajú proroctvá z Biblie. Tieto systémy pracujú už dnes hlavne s poznávacími znameniami, ktoré sa nachádzajú na ruke a na hlave človeka (por. Zjav. 13, 16 a 2.kap. k tejto téme). Nikdy predtým svet nepoznal ani trochu podobné metódy !  Pred pár rokmi bolo dokonca aj pre mnohých vykladačov Písma veľkou hádankou, ako by sa Antikristovi v praxi mohlo podariť prevziať naozaj ”totálnu" kontrolu nad celým svetom. Po prvýkrát si to môžeme predstaviť praxi až dnes, vo veku počítačov, celosvetovej telekomunikácie a globálneho prepojenia sietí elektronických systémov. Nezabúdajme, že znamenie šelmy je vo svojej vonkajšej podobe, či funkcii nástrojom na vykonávanie moci (nikto nemôže ”ani kúpiť ani predať, iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo počet jej mena !" - Zj 13, 17). Preto je na mieste otázka, či toto znamenie nemá niečo spoločné s technológiami posledných čias, ktoré posúvajú myšlienku o celosvetovej kontrole ľudstva do poľa reality.

(5-1)

ZNAMENIE ŠELMY A TECHNIKA POSLEDNÝCH DNÍ

Hneď na úvod treba poznamenať, že Sväté Písmo neobsahuje žiadnu podrobnú charakteristiku vonkajšieho vzhľadu znamenia Antikrista. Boh - bezpochyby podľa svojho najlepšieho uváženia - nezjavil vo svojom Slove detaily

o vonkajšej forme démonického znamenia, a my by sme to mali rešpektovať. Z toho vyplýva, že je nemožné vopred definitívne odhadnúť, ako bude znamenie šelmy presne vyzerať. Napriek tomu ľudia o ňom stále veľa špekulujú, čo vedie skôr k neistote ako k pokojnému skúmaniu a zvažovaniu. Dohady sa pohybujú od navonok viditeľného tetovania, ktoré možno do pokožky vyryť pomocou laseru, až po elektronickú ”poznávaciu značku" v podobe mikročipu, ktorý môže byť vsadený do kože alebo priamo do hlavy. Mnohí sa tiež pýtajú, čo má znamenať, že číslo 666 sa stále častejšie objavuje práve na miestach elektronického spracovania údajov, napríklad na počítačom čitateľných formulároch a predtlačiach alebo v určitých kódoch, ktoré sú dôležité pri bezhotovostnom platobnom styku. Budeme sa preto ďalej krátko zaoberať tým, či sa v Biblii nachádzajú nejaké oporné body, ktoré by nám pomohli lepšie odhadnúť úlohu dnešnej techniky v súvislosti so znamením šelmy. Opäť si na tomto mieste pripomenieme dve dôležité výpovede zo Zjavenia l3:

1. ZNAMENIE ŠELMY JE VO SVOJEJ PODSTATE ZNAMIENKOM, OZNAČENÍM, ZNAČKOU !

Je dôležité zdôrazniť, že všetky Biblické miesta v knihe Zjavení, ktoré sa vzťahujú na démonické znamenie, hovoria o “znamení" (Zj 13, 16-17; 14, 9, 11; 19, 20). V Biblii (v origináli ”Elberfelder Bibel", vydavateľstvo R. Brockhaus Verlag Wuppertal und Zürich, pozn. prekl.) sa dokonca používa pre znamenie šelmy pojem ”znamienko" (niečo na spôsob materského znamienka). Uprednostnili sme tento preklad, lebo oveľa jasnejšie vystihuje, že Biblia pod znamením šelmy skutočne rozumie nejaké znamienko, označenie, značku, t. j. reálne označkovanie. ”Znamenie" v podstate nie je nič iné ako istý osobitný druh označenia, ako napríklad materské znajmenko alebo vypálené znamenie (porovnaj 1Tm 4, 2, pozn. prekl.). Biblický pojem ”znamenie" je už sám osebe taký jednoznačný, že niet dôvodu myslieť si, že by mohol znamenať niečo iné. Nejaké elektronické cudzie teliesko, napríklad mikročip alebo podobný technický vynález, naproti tomu v sebe vôbec nenesie charakter znamenia či označenia. Domnienky, že by znamenie šelmy mohlo mať niečo dočinenia s podobnými technológiami, skôr vyplývajú z vysokej úrovne vývoja techniky ako z doslovného znenia textu Svätého Písma. Je síce pravda, že mikročipy v telách zvierat sa používajú na elektronické ”zaznamenávanie" stavu dobytka. Pracuje sa aj na využívaní mikročipov pre účely riadenia a regulácie rôznych procesov, prebiehajúcich v ľudskom organizme. No “znamenie je jednoznačne niečo iné ako umelo vyrobený predmet ! Keď Biblia hovorí o “znamení" i “znamienku" alebo ”označení (čo má jasný význam), tak pod znamením šelmy treba jednoznačne rozumieť určité označkovanie (označenie), a nie technický objekt !

2. ZNAMENIE ŠELMY JE PRE KAŽDÉHO ČLOVEKA ROVNAKÉ !

Znamenie šelmy bude v hospodárskom živote Antikristovho kráľovstva zohrávať centrálnu úlohu, čo občas zvádza k mylným záverom, že by znamenie mohlo mať niečo spoločné s peňažnými alebo bankovým, systémami Tvrdenie Svätého Písma, že bez znamenia nebude možné v buducnosti ani ”kupovať ani predávať" (Zj 13, 17) sa potom chápe tak akoby znamenie šelmy predstavovalo akúsi tendenciu ďalšieho vývoja na poli bezhotovostného platobného styku. Čo včera bolo šekovou kartou a dnes je čipovou, bude možno zajtra nahradené označením, ktoré bude človek nosiť priamo na svojom tele. Ze by znamenie šelmy bolo teda pokročilejším technickým riešením pre platobný styk v budúcnosti ?

Táto verzia však nezahŕňa skutočnosť, že znamenie šelmy nemá nič spoločné s tými, ktorí budú v kráľovstve Antikrista raz jeho nositeľmi. Znamenie šelmy je výsostným znakom Antikrista, čo sme už podrobne rozobrali v predchádzajúcich kapitolách. Pozostáva (iba) z mena Antikrista alebo z čísla jeho mena, a to číslo je 666 (Zj 13, 17-18). Podľa Písma tento znak už neobsahuje viac ”informácií” ! S rozličnými číslami a osobnými kódmi, pomocou ktorých sa dnes ukladajú do počítačov údaje o ľuďoch, to nemá vôbec nič spoločné. Napríklad v banke alebo na úradoch má každý občan svoje vlastné číslo, pod ktorým sú zaregistrované údaje o jeho osobe. Znamenie šelmy však naproti tomu neobsahuje vôbec žiadne osobné informácie o ľuďoch. Kto ho prijme, nosí buď meno Antikrista alebo číslo 666 na svojej pravej ruke alebo na čele ! Znamenie šelmy je teda pre každého človeka úplne rovnaké !

Po dôkladnom rozbore by sme sa už mohli pokúsiť odhadnúť, ako by asi vyzeralo zavedenie znamenia do praxe. Vo svete, kde aj tá najmenšia platobná operácia môže prebehnúť výlučne bezhotovostne(!), spĺňa znamenie šelmy úlohu regulácie všeobecného prístupu do sveta ”kupovania a predávania". Práve tak ako telefónna karta otvára jej vlastníkovi cestu do medzinárodnej telefónnej siete, kde sa môže spojiť s ľubovoľným partnerom, tak umožňuje znamenie Antikrista každému ”označenému" vstup do centrálne kontrolovaného peňažnohospodárskeho systému Antikrista. Aby dotyčná osoba mohla vôbec niečo ”kúpiť alebo predať", musí sa preukázať, že je nositeľom znamenia. Ak sa nebude môcť preukázať, zostane prístup naďalej znemožnený. Na ilustráciu hypotéza prispôsobená podmienkam súčasnosti: aby človek mohol v supermarkete pri pokladni bezhotovostne zaplatiť nákup, či už šekovou alebo kreditnou kartou, to by záviselo od toho, či by sa dotyčný vopred legitimoval znamením šelmy ako ”oprávnený". Kontrolu možno uskutočniť plnoautomatizovane, ako sme to už rozobrali pri elektronickom snímaní odtlačkov prstov, povrchu dlane alebo štruktúry tváre (por. 2. kap. k tejto téme). Namiesto častí ľudského tela však kontrole bude podliehať iba ”znamenie", ktoré bude mať človek posledných dní vyryté na pravej ruke alebo na čele. Ak bude výsledok skúšky pozitívny, vydá automatický systém požadované platidlo. Potom už nič nebude stáť v ceste použitiu kreditnej karty, ”elektronickej peňaženky" alebo osobného tajného kódu. Ak sa však znamenie na pravej ruke alebo na čele nenájde, nebude prístup do centrálneho peňažno-hospodárskeho systému umožnený. Dotyčná osoba bude úplne vyradená z účasti na “kupovaní a predávaní", lebo nebude mať možnosť realizovať platby. Úplné znemožnenie účasti na hospodárskom živote bude znamenať v spoločnosti s bezhotovostným platobným stykom pre dotyčných absolútny koniec.

(5-2)

ČO MÁ SPOLOČNÉ ZNAMENIE ŠELMY
S TECHNIKOU ?

Keď sú správne naše doterajšie úvahy, môžeme dospieť k nasledovnému poznaniu:

K vybudovaniu globálne prevádzkovateľného finančnému sytému, ktorý:

1.  funguje naplno bezhotovostne, a

2.  denne počas 24 hodín je centrálne kontrolovateľný,

sú potrebné tie najmodernejšie špičkové technológie. Dokáže si to živo predstaviť každý, kto sleduje, ako horúčkovite sa pomocou počítačov a super rýchlych počítačových sietí) pracuje na vybudovaní elektronického supermaketu s celosvetovým záberom, ktorý bude fungovať len na báze bezhotovostných dátových peňazí". A pokiaľ ide len o regulovanie prístupu do tohto systému, k tomu skutočne nie je treba žiadne špičkové (technické) vybavenie. Úplne postačí, ak sa dotyčný bude schopný preukázať jednoduchým poznávacím znamením. Stačí spĺňať len dve podmienky:

1. znamenie sa musí nachádzať priamo na tele kontrolovanej osoby (aby sa účinne zabránilo použitiu znamenia inou osobou)

2. znamenie musí byť jednoznačne definované, a tým nezameniteľné.

Znamenie šelmy zo Zjavenia 13. jednoznačne spĺňa obe spomenuté podmienky. Bude vo forme vonkajšieho označenia vyryté na ruku alebo na čelo ako znak či značka, pozostávajúca z písmen alebo číslic. Meno Antikrista alebo číslo 666 reprezentujú požadované identifikačné znamenie. Nemožno si ho s ničím pomýliť, lebo meno Antikrista bude vo svetových dejinách istotne jedinečné. Stojí za pozornosť, že označenie či značka s takým minimálnym ”informačným obsahom" svojou ”zložitosťou" neprekonáva ani len známy čiarový kód (barcodes), ktorý sa nachádza na väčšine tovaru v obchodných domoch a supermarketoch. Znamenie šelmy teda vôbec nemusí byť vysoko komplikovaným produktom na báze špičkových priemyselných technológií. Práve naopak ! Možno treba rátať skôr s tým, že znamenie šelmy bude také jednoduché a nenápadné, že bez poznania pravého, biblického pozadia zrejme bude sotva možné odhaliť, aký osudný význam má v skutočnosti táto tajuplná značka pre ľudí v kráľovstve Antikrista !

(5-3)

AKO SA ASI USKUTOČNÍ ZNAČENIE ĽUDÍ
ZA VLÁDY ANTIKRISTA ?

Biblia v Zjavení 13, 6 hovorí, že ľudia ”si urobia znak", respektíve ”si dajú urobiť znak" (podľa ekumenického prekladu) alebo ”prijmú znamenie" (podľa Roháčkovho prekladu). Z toho vyplýva celkom praktický úkon. Ľudia vedome ! vyjadria súhlas s tým, že sa nechajú buď na pravej ruke alebo na čele označkovať, označiť určitým znakom či znamením. Na realizáciu je potrebný vhodný technický spôsob, ktorým sa znamenie bude na spomínané časti tela vyrývať ! Nejde tu o žiadne špekulácie, ale o hypotézu, o odhad, ako by sa to mohlo z dnešného pohľadu a dnešnými prostriedkami technicky uskutočniť.

K najjednoduchším spôsobom iste patrí označovanie, ktoré sa zakladá na vzore odtlačku prsta. Línie na odtlačku ľudského prsta sú také jemné, že ich voľným okom takmer nerozoznáme. Tvoria však natoľko pravidelnú a presnú štruktúru, že podľa nej možno osobu spoľahlivo identifikovať. Metóda nenachádza uplatnenie len v boji proti zločinu na odhaľovanie páchateľov. - V druhej časti k tejto téme sme totiž okrem iného predstavili takzvanú ”Fingerprint" technológiu (technológia odtlačku prstov), s ktorou sa čoskoro budeme stretávať predovšetkým v bankách a sporiteľniach. Odtlačok sa elektronicky nasníma a porovná so vzorom, ktorý je uložený v počítači (alebo na čipovej karte). S vysokou spoľahlivosťou sa dá zistiť, či sa jedná o “oprávnenú" osobu alebo nie. Jemná štruktúra čiar odtlačku prsta je spoľahlivým, prirodzeným znamením na tele človeka, ktoré je počítačom snímateľné, a tak kedykoľvek použiteľné na identifikáciu osôb !

Na tom istom princípe by mohlo fungovať aj umelé označkovanie, či označenie človeka ”znamením šelmy". ”Obsah" znamenia - meno Antikrista alebo (ako alternatíva) číslo 666 (Zj 13, 18) - by sa upravilo na počítačom čitateľný kód. Nakoľko je “informačný obsah" znamenia šelmy minimálny, postačovalo by len jedno kódovanie na spôsob známeho čiarového kódu (barcodes). Hotový (čiarový) kód by sa pomocou špeciálneho lasera ”vyryl" do najspodnejších vrstiev kože. Vznikla by tak umelá štruktúra, ktorá by sa nachádzala priamo v koži. Mohla by byť podľa možnosti ešte jemnejšia ako línie na odtlačku prsta, tak by voľným okom ani nebola viditeľná. Napriek tomu by však umelá kódová štruktúra bola elektronicky čitateľná a spracovateľná počítačom.

Znamenie či označenie takéhoto druhu už spĺňa nasledovné podmienky:

1.  Jedná sa skutočne o označenie či označkovanie, t. j. o skutočné znamenie, ktoré sa podobne ako ”znamienko" (napríklad materské) nachádza priamo v koži človeka.

2.  Možno ho bez problémov umiestniť na ruku alebo na čelo každému. Pritom nehrozí riziko, že by telo znamenie neprijalo, lebo jeho súčasťou nie je žiadna cudzorodá látka alebo cudzie teliesko.

3.  Je čitateľné strojom, t. j. počítačom alebo elektronickým identifikačným systémom. Preto je aj v praxi vhodným identifikačným znakom, na základe ktorého by bolo možné centrálne riadiť a kontrolovať prístup do budúceho plnoelektronického sveta ”kupovania a predávania" (por. s podrobnými analýzami na začiatku tejto kapitoly).

4.  Po prijatí človek už nemôže znamenie odstrániť. Mikroskopicky jemná štruktúra takéhoto (laserového) označenia leží hlboko v koži, a preto, podobne ako jazva, zostáva na koži celý život. Popri tom si môžeme všimnúť zaujímavú paralelu: tak, ako je znamenie zvonka hlboko vsadené do kože, práve tak sedí ako démonická pečať, ako nevymazateľné vypálené znamenie aj vnútorne (duchovne) v duši človeka (por. so zodpovedajúcimi závermi z 3. kapitoly).   www.andele-svetla.cz

Opäť dôrazne poukazujeme na to, že pri našich úvahách ide len o hypotézu či možný variant. Musí zostať otvorené, či Antikrist označkuje ľudí posledných dní týmto alebo nejakým ešte pokrokovejším spôsobom. Príklad, ktorý sme uviedli, však pôsobivo dosvedčuje, že označeniu človeka elektronicky čitateľnou ”značkou" na jeho vlastnom tele. už nič nestojí v ceste. Technicky je to už dávno možné. Jedna významná nezávislá televízna stanica v Amerike odvysielala 31. mája 1980, teda pred 20 rokmi, nasledovnú správu jednej banky:

(5-4)

RASTROVACIE ZARIADENIE NA HLAVU A RUKU JE HOTOVÉ.
STALO SA ŽIVOU REALITOU !

Nech by sme sa k podobným ”správam" stavali akokoľvek, jedno je isté, že čím konkrétnejšiu podobu vláda Antikrista pred našimi očami nadobúda, tým je jasnejšie, že biblické proroctvo sa naplní doslovne: ”Čas je blízko, a všetko sa stane tak, ako to bolo predpovedané !" (por. Ezech 12, 23).

(6)

6. KAPITOLA

VŠETKO SA UDEJE TAK,
AKO TO BOLO PREDPOVEDANÉ !

(6-1)

MÔŽEME BYŤ ZNAMENÍM ŠELMY KONFRONTOVANÍ UŽ DNES ?

Okolo tejto otázky sa v podstate pohybovali všetky úvahy v našej knihe. Výsledkom analýz bolo vždy jasné a jednoznačné nie ! Lebo znamenie šelmy sa podľa Písma má objaviť až za určitých veľmi špecifických podmienok. Musíme ich brať do úvahy, ak chceme spoľahlivo preskúmať rôzne domnienky a špekulácie okolo diabolského znamenia. Biblia nám k tomu slúži ako absolútne spoľahlivé meradlo !

V rámčeku na strane 59 sme pod otázkou ”Kedy príde znamenie šelmy ?" znova krátko zhrnuli štyri najdôležitejšie podmienky pre objavenie sa znamenia Antikrista. Rôzne nové trendy vývoja vedy a techniky, ktoré so sebou prinášajú prevratné vynálezy, nás nabádajú k tomu, aby sme hneď mysleli na znamenie zo Zjavenia 13. Vždy, keď takéto pokušenie príde, vnesie nám pohľad na spomenuté podmienky jasno do našej otázky, či už máme so znamením šelmy do činenia alebo ešte nie. Pritom vždy platí: kým uvedené podmienky nie sú splnené, znamená to, že sa nejedná o znamenie zo Zjavenia 13, nech by vec vyzerala ako chce ”podozrivo". Do dnešného dňa každá domnienka v tomto smere stroskotala hneď na prvej zo štyroch podmienok: kým sa “šelma" ešte neobjavila, zostáva aj jej znamenie vecou budúcnosti, proroctvom, ktoré sa ešte len naplní ! To znamená, že nič z toho, s čím sa dnes dostávame do styku, nás nemôže nijakým spôsobom priviesť do kontaktu s pravým znamením šelmy, lebo znamenie sa objaví až vtedy, keď bude na zemi vládnuť Antikrist. Ešte jasnejšie nám to bude vtedy, keď budeme mať pred očami skutočnosť, že pri ”znamení šelmy" nejde len o “kupovanie a predávanie". Hoci je tento aspekt väčšinou príliš zdôrazňovaný, stojí napriek tomu až na druhom mieste. Pravým dôvodom, prečo sa v kráľovstve Antikrista tak veľmi nalieha na prijatie znamenia šelmy, je ten, že ľudia majú nosiť meno Antikrista ! Kto je nositeľom jeho mena, dáva najavo, že sa mu úplne odovzdal a podriadil a patrí len jemu. Práve preto je “meno šelmy" obsahom znamenia šelmy (ZJ 13, 17). Udelenie povolenia ”kupovať a predávať" je už iba dôsledkom, takpovediac ”protislužbou" za to, že sa človek odovzdá Antikristovi. Prijatie diabolského označenia bude teda vždy výsledkom plne vedomého rozhodnutia každého jedného človeka: buď sa rozhodneš pre Antikrista, a tým automaticky proti Kristovi - alebo pre Krista, a potom prirodzene proti Antikristovi; buď sa budeš klaňať Antikristovi a uctievať ho ako Boha, alebo sa budeš klaňať Kristovi a vzývať jeho (Zj 13, 8, 12). Doteraz žiadny človek na tejto zemi ešte nemal možnosť uctievať ”šelmu" zo Zjavenia 13 ako Boha, a tak na znak svojej úplnej odovzdanosti prijť jej meno na pravú ruku alebo na čelo !

Znamenie šelmy by sa teda v žiadnom prípade nemohlo ”vkradnúť" do nášho života nebadane, nenápadne alebo len tak mimochodom. Ľudia už totiž podobné obavy vyjadrili. Napríklad vtedy, keď číslo 666 bolo súčasťou nejakých čísel alebo kódov v úradoch, podnikoch alebo bankách. Obavy tohto druhu sú však podľa Biblie neopodstatnené. Sväté Písmo nás ani v tejto otázke nenecháva tápať sa v neistote.

”Znamenie šelmy" sa určite neobjaví nijakým nepriamym alebo skrytým spôsobom. A už vôbec nás neprivedie do závislosti na Antikristovi bez nášho vedomia a proti našej vôli. To je úplne vylúčené. Znamenie šelmy je a zostane výsostným znakom posledného svetovládou ! Keď sa označenie reálne objaví, tak sa to stane oficiálne, t. j. bude zavedené záväzne pre každého človeka, a to z najvyšších miest. Hnacou silou nebude ani tak sám Antikrist, ako falošný prorok - duchovný vodca za vlády Antikrista. Práve tento diabolský človek, ktorý ľudstvo posledných dní najprv privedie k uctievaniu Antikrista, bude následne od všetkých ľudí na zemi žiadať, aby prijali aj znamenie (Zj 13, 11, 16). A každý človek sa ocitne pred rozhodnutím, či na pravú ruku respektíve na čelo prijme označenie, či značku s menom Antikrista (alebo číslom 666) alebo nie ! To však, ako sme už spomenuli, nastane len vtedy, keď sa už väčšina ľudí stane obeťou vládcu posledných čias a bude mu dávať božskú česť (porovnaj Zj 13, 8.11). Je úplne jasné, že dnes ešte nemôže byť o tom ani reč, keď sa v banke, v obchodnom dome alebo na nejakom úrade stretneme s číslom 666. Týka sa to aj rôznych platobných a iných kariet (čipových či magnetických), početných tajných, PIN-kódov a iných prístupných alebo vstupných kódov, ktoré sú už dnes v užívaní. Vo vláde Antikrista ”Znamenie Šelmy" však bude absolútne ojedinelým zjavom !

(6-2)

ČO JE NAŠOU ÚLOHOU V NASLEDUJÚCEJ OKOLNOSTI ?

V poslednom čase technika tak pokročila, že dnes sa už nijako nedá vylúčiť, že podniky alebo štát dospejú k rozhodnutiu, aby nejakým spôsobom označili občanov.

Z dôvodu neustále rastúcej kriminality, by bolo celkom rozumné ukončiť vydávanie a používanie tzv. občianskych preukazov (identifikačných kariet) a tieto informácie v budúcnosti už umiestňovať priamo na kožu človeka, formou počítačom snímateľných kódov. Takto označené osoby by sa dali neomylne identifikovať a kedykoľvek by sa mohli centrálne registrovať, sankcionovať a pod. napr. tak, že svoje bankové kontá by mohli používať len vtedy (predávať, kupovať), keď sa najprv preukážu novým ”znakom". Najjednoduchšie a najpraktickejšie by bolo, keby toto znamenie bolo umiestnené na pravú ruku alebo na čelo človeka. Nepripomína vám to proroctvo zo Zj 13 o “znamení” ?

Božie Slovo sa aj v takomto prípade dokazuje ako spoľahlivá miera. Keď skúmame opísanú situáciu na základe štyroch podmienok vzťahujúcich sa na ”znamenie", nemusíme odmietnuť určitú zhodu: Ľudia dostanú znamenie, ktoré je na ich pravej ruke alebo na čele a bez ktorého viac nemôžu ”predávať a kupovať". Napriek tomu zatiaľ nie je žiadna zhoda s biblickými podmienkami skutočného znamenia šelmy ! Veď zatiaľ osobne nevystúpil ani Antikrist ani falošný prorok si nenárokoval o prijatie jeho znamenia: ”Obsah" znamenia ani meno Antikrista alebo číslo 666. Teda ani v prípade takéhoto označenia na tele zatiaľ nemôžeme hovoriť o “znamení" šelmy. Tento príklad však znovu objasní, čo je rozhodujúce. Nakoniec nie to je rozhodujúce, že použijú znamenie, ale že aké znamenie použijú. Kedy nastane prijatie znamenia a prostredníctvom koho sa to stane. Podmienky Biblie sa musia splniť, ináč nemôže byť reč o splnení proroctiev. Pretože sa čoraz viac blíži vek najvážnejších ! zvodov (Mt 24, 4.24), bezpodmienečne je nutné aby sme udržiavali vnútorný kritický odstup od všetkých udalostí vývoja posledných čias. Biblia je však neoklamateľná miera, podľa ktorej máme posúdiť udalosti posledných čias vo svetle Božích právd !

(6-3)

ČO JE PODSTATA ?

V predošlých šiestich kapitolách knihy ”A jeho číslo je 666" sme sa zaoberali niekoľkými dôležitými súvislosťami 13. kapitoly Knihy Zjavenia a so znamením Antikrista. Našim cieľom nebolo vymenovať zaujímavé skutočnosti, ale aby sme sa v duchu Písma Svätého zaoberali takou témou, v súvislosti ktorej je kladených veľa otázok. Viedla nás k tomu skutočnosť, že na konci 20. storočia je všetko k dispozícii k tomu, aby sa naplnili všetky proroctvá vzťahujúce sa na posledné časy a otázka: čo o tom všetkom vlastne hovorí Biblia. Našim cieľom bolo vypracovať také meradlo, ktoré spočinie na Slove Božom a urobí nás schopných posúdiť, kedy budeme mať skutočne do činenia s antikristovským zjavom. Len keď budeme stáť na takom pevnom základe, budeme môcť vo svetle Pravdy posúdiť zjavy a udalosti súčasnosti a budúcnosti. Keby zajtra od nás žiadali aby sme prijali znamenie na pravú ruku alebo na čelo, bez ktorého by sme nemali prístup k bankovému účtu, (alebo bez ktorého by sme nemohli kupovať a predávať), vtedy budeme musieť byť schopní rozpoznať, či je to naplnenie Knihy Zjavenia 13, 16-18, alebo nie. Pevný biblický základ nás ochráni od bujného fantazírovania a zbytočných špekulácií práve tak, ako od prehnanej a zbytočnej ustarostenosti vzhľadom na otázky posledných čias. Skúmajme ďalej triezvo a nedajme sa ničím zviesť. Stojme pevne na strane nášho PÁNA ako znovuzrodení veriaci Cirkvi (Zboru) Pána Ježiša Krista aj v rastúcom hluku blížiaceho sa panstva Antikrista. Čím viac poznávame, že proroctvá Biblie vzťahujúce sa na posledné časy sa blížia k naplneniu, tým rozhodnejšie obráťme náš zrak na to, čo nám veriacim je najdôležitejšie:

”Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie" (Lk 21, 28).

”No verný je Pán, ktorý vás utvrdí a ochráni pred zlým ". (2Tes 3, 3).

My neočakávame Antikrista, ale JEŽIŠA KRISTA, NÁŠHO PÁNA.

”Jemu sláva a vláda na veky vekov" (Zj 1, 6).

(7)

KEDY PRÍDE ZNAMENIE ŠELMY ?

Podľa Písma sa objavenie antikristovho ”znamenia" viaže na jasne definované podmienky, z ktorých sa v knihe Zjavenia spomínajú minimálne štyri:

1. PODMIENKA:

Antikrist, bezbožný politický diktátor s nepredstaviteľnou démonickou mocou, sa musí dostať k absolútnej nadvláde nad svetom a podrobiť si ľudstvo na zemi (Zj 13, l-7; 2Tes 2, 9-10).

2. PODMIENKA:

Falošný prorok - duchovný vodca, oplývajúci podobne ako antikrist nadľudskými schopnosťami, sa tiež musí na svetovej verejnosti stať známym. Práve jemu sa podarí zdanlivo nemožné: falošnými znameniami a zázrakmi do takej miery očariť davy posledných čias, že tie budú ochotné nielen oslavovať - uctievať Antikrista, ale aj prijať jeho znamenie - znamenie šelmy (podľa Zj 13, 11-18).

3. PODMIENKA:

Znamenie, ktoré majú ľudia prijať na pravú ruku alebo

na čelo, musí obsahovať meno antikrista alebo číslo. ktoré sa vyráta z hodnôt jednotlivých písmen. Toto číslo poznáme: je to číslo 666 (Zj 13, 16-18).

4. PODMIENKA:

Ak niekto odmietne znamenie šelmy prijať, povedie to k okamžitému vylúčeniu danej osoby zo systému materiálneho zabezpečenia. Dotyčný už nebude mať žiadnu(!) možnosť zúčastňovať sa na procese ”kupovania a predávania"; bude úplne pozbavený základných podmienok na existenciu (Zj 13, 17) !

Poznámka k 4. podmienke:

Pre totálnu kontrolu materiálneho zabezpečenia je z dnešného pohľadu potrebné zaviesť plne bezhotovostný platobný styk, kde sa bude platiť len ”digitálnymi peniazmi". Občania by tak mohli disponovať svojimi vlastnými financiami len v prípade, ak by splnili centrálne uloženú podmienku -napríklad až potom, čo by sa vopred ”legitimovali" znamením šelmy.

(8)

DOSLOV

Kniha s názvom: ”Jeho číslo je 666" uzrela v pôvodine svetlo sveta v roku 1996. Odvtedy sa pravdivosť obsahu knihy len potvrdila.

Sme si toho vedomí, že vydanie tejto knihy na Slovensku rozprúdi živú polemiku tak v cirkevných kruhoch, ako aj medzi laickou verejnosťou. Zároveň veríme, že spôsobí veľa požehnania.

Zodpovednosť za spasenie ľudí, ktoré je v obeti Pána Ježiša Krista dnes ešte stále možné, nás núti k tomu, aby sme sa dotkli aj tejto málo známej témy a vo svetle Biblie poukázali na blížiace sa temné obdobie ľudstva, no zároveň aj na východisko z neho.

Obsah knihy považujeme za biblicky pravdivý, podložený aktuálnymi odsekmi z Písma.

Sme presvedčení, že pre mnohých úprimne veriacich bude veľkým povzbudením k vernejšiemu životu podľa rady Božieho slova. Ľuďom bez viery v evanjelium Pána Ježiša Krista nech sa stane dostatočnou informáciou o nastávajúcich prorokovaných časoch a impulzom k rozhodnému kroku viery.

V tomto zmysle sa modlíme za to, aby pôsobenie knihy sprevádzala Božia milosť a požehnanie.

Vydavateľ

Odporúčaná literatúra:

Joachim Langhammer: Čo bude s týmto svetom ? Dr. Gertrúd Wasserzug: Po vytrhnutí cirkvi Pána Ježiša Krista

 

 

 

Přes 7000 stran a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla – Andělích Nebes najdete na internetu:

www.vesmirni-lide.cz

www.vesmirnilide.cz

www.andele-svetla.cz

www.andelesvetla.cz

www.universe-people.cz

 

www.universe-people.com

www.cosmic-people.com

www.angels-light.org

www.angels-heaven.org

www.ashtar-sheran.org

 

www.himmels-engel.de

www.angeles-luz.es

www.angely-sveta.ru

www.anges-lumiere.fr

www.angelo-luce.it

www.anioly-nieba.pl

www.feny-angyalai.hu

www.anjos-ceu.eu

www.angeli-raja.eu

 

15.9.2007

 

 

IVO A. BENDA